Kontakt

Verkställande direktör

Olle Johansson

Olle är sedan 2013 VD för Power Circle, och har arbetat för Power Circle i snart sex år. Olle är civilingenjör i industriell ekonomi, med inriktning mot projektledning, vid Linköpings tekniska högskola. Olle arbetar med alla områden inom verksamheten, men är expert på E-mobility och laddinfrastruktur.

olle.johansson@powercircle.org

+46 (0) 70-791 29 62

@ollejoh

Projektledare

Vi söker kollega!

Vill du arbeta med e-mobility, smarta nät, energilagring och andra spännande framtidsfrågor inom energi? Vi söker just nu en ny kollega till vårt team.
Kanske är det din bild som som skall sitta här intill? Läs mer och ansök här: https://www.linkedin.com/jobs2/view/139654827

Projektledare

Mazdak Haghanipour

Mazdak har studerat civilingenjör, energi- och miljö och tidigare arbetat som både energi- och klimatrådgivare men också med frågor inom energitjänster och e-mobility. På Power Circle arbetar Mazdak främst med frågor inom e-mobility.

mazdak.haghanipour@powercircle.org

+46 (0) 72-732 48 11

@mazdakmaze

Senior rådgivare

Bo Normark

Bo har efter utbildning på Elektro-linjen Chalmers arbetat med kraftöverföringsteknik inom ABB i nästan 40 år. Arbetet på Power Circle inleddes 2007 och är sedan Bo lämnade ABB den huvudsakliga sysselsättningen. Bo är vice ordförande i Samordningsrådet för smarta elnät, ordförande för IVAs avdelning för elektroteknik, ledamot i Energiutvecklingsnämnden samt ledamot i styrelsen för Svenska Kraftnät.

bo.normark@powercircle.org

+46 (0) 70-608 80 20

Senior rådgivare

Joachim Skoogberg

Joachim examinerades som civilingenjör i maskinteknik med inriktning Kraft- och Värmeteknologi vid KTH 1997 samt innehar en kompletterande ekonomiutbildning från Handelshögskolan sedan 2002. Joachim har under 14 år varit verksam inom energisektorn varav de senaste åren fokuserats särskilt på introduktion av ny teknik och affärsutveckling för elkraftsidan.

joachim.skoogberg@powercircle.org

+46 (0) 70-344 53 04