Kontakt

Verkställande direktör

Olle Johansson

Olle är sedan 2013 VD för Power Circle, och har arbetat för Power Circle i snart sex år. Olle är civilingenjör i industriell ekonomi, med inriktning mot projektledning, vid Linköpings tekniska högskola. Olle arbetar med alla områden inom verksamheten, men är expert på E-mobility och laddinfrastruktur.

olle.johansson@powercircle.org

+46 (0) 70-791 29 62

@ollejoh

Sakkunnig Energisystem & Smarta elnät

Anna Wolf

Anna är civilingenjör i kemiteknik med inriktning energiprocesser och doktor i energisystem. Hon har jobbat både som utvecklingsingenjör på Vattenfall och med politisk påverkan, opinionsbildning och kommunikation på Naturskyddsföreningen. Anna är Power Circles expert inom områdena energisystem och smarta nät.

anna.wolf@powercircle.org

+46 (0) 70-954 00 02

@annachen_w

SAKKUNNIG ELFORDON & LADDINFRASTRUKTUR

Mazdak Haghanipour

Mazdak har studerat till civilingenjör med inriktning mot energi och miljö, och har tidigare arbetat som energi- och klimatrådgivare inom kommunal verksamhet, samt med frågor inom energitjänster och e-mobility hos energibolag. Mazdak är Power Circles e-mobilityexpert.

mazdak.haghanipour@powercircle.org

+46 (0) 72-732 48 11

@mazdakmaze

Senior rådgivare

Bo Normark

Bo har efter utbildning på Elektro-linjen Chalmers arbetat med kraftöverföringsteknik inom ABB i nästan 40 år. Arbetet på Power Circle inleddes 2007 och är sedan Bo lämnade ABB den huvudsakliga sysselsättningen. Bo är vice ordförande i Samordningsrådet för smarta elnät, ordförande för IVAs avdelning för elektroteknik, ledamot i Energiutvecklingsnämnden samt ledamot i styrelsen för Svenska Kraftnät.

bo.normark@powercircle.org

+46 (0) 70-608 80 20

Senior rådgivare

Joachim Skoogberg

Joachim examinerades som civilingenjör i maskinteknik med inriktning Kraft- och Värmeteknologi vid KTH 1997 samt innehar en kompletterande ekonomiutbildning från Handelshögskolan sedan 2002. Joachim har under 14 år varit verksam inom energisektorn varav de senaste åren fokuserats särskilt på introduktion av ny teknik och affärsutveckling för elkraftsidan.

joachim.skoogberg@powercircle.org

+46 (0) 70-344 53 04