Kontakt

Verkställande direktör

Olle Johansson

Olle är sedan 2013 vd för Power Circle, och har arbetat för Power Circle i över åtta år. Olle är civilingenjör i industriell ekonomi, med inriktning mot projektledning, vid Linköpings tekniska högskola. Olle arbetar med alla områden inom verksamheten, och är bl.a expert på E-mobility och laddinfrastruktur.

olle.johansson@powercircle.org

+46 (0) 70-791 29 62

@ollejoh

Sakkunnig Energisystem & Smarta elnät

Anna Wolf

Anna är civilingenjör i kemiteknik med inriktning energiprocesser och doktor i energisystem. Hon har jobbat både som utvecklingsingenjör på Vattenfall och med politisk påverkan, opinionsbildning och kommunikation på Naturskyddsföreningen. Anna är Power Circles expert inom områdena energisystem och smarta nät.

anna.wolf@powercircle.org

+46 (0) 70-954 00 02

@annachen_w

Projektledare

Alexandra Andersson

Alexandra är civilingenjör i energi miljö management och har tidigare arbetat med projekt i fastighets- och installationsbranschen. Med stort intresse för smarta elnät, energilagring, e-mobility och förnybar energi stödjer hon Power Circles nätverk och projektverksamhet.

alexandra.andersson@powercircle.org

+46 (0) 70-532 00 47

@alexa_anderss

Senior rådgivare

Bo Normark

Bo har efter utbildning på Elektro-linjen Chalmers arbetat med kraftöverföringsteknik inom ABB i nästan 40 år. Arbetet på Power Circle inleddes 2007 och är sedan Bo lämnade ABB den huvudsakliga sysselsättningen. Bo är ledamot i IVAs avdelning för elektroteknik, ledamot i Energiutvecklingsnämnden samt ledamot i styrelsen för Svenska Kraftnät.

bo.normark@powercircle.org

+46 (0) 70-608 80 20