NYHETER

Elbranschen, fordonsbransch och miljöinstitut tar samlat grepp – elbilar är bättre för miljön

Elbilar är bättre för miljön än fossildrivna bilar, det står klart när Power Circle tillsammans med BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL – Svenska Miljöinstitutet sammanställt resultat från nya forskningsstudier. I en ny informationsfilm reds grundläggande miljöaspekter kopplade till batterier ut.   Inom de närmaste åren kommer det att lanseras mer än 100 olika modeller av laddbara...

Läs mer