NYHETER

Pressmeddelande

Nytt forskningsprojekt utvärderar nyttan med batterier i elnätet

I ett nytt projekt med fokus på batterilager i elnätet ska Power Circle, tillsammans med RISE, forskare från Uppsala Universitet samt flera företag undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtidens elsystem.   Projektet Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar kommer bland annat att utvärdera hur integra...

Läs mer