Om Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

 

Vi har många verktyg för att uppnå ett starkare Elsverige. Bland annat håller Power Circle varje år över 100 föredrag  för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Men vårt allra viktigaste redskap är vårt nätverk – myndigheter, nationella och internationella företag, regeringsorgan, kommuner, finansiärer och naturligtvis våra partnerföretag. Vi använder vårt nätverk för att stimulera samverkan och skapa synergier.

 

Så här jobbar vi:

 

  • Vi verkar för ökad synlighet för elkraftbranschen och för våra partnerföretag.
  • Vi ökar kunskapen om branschen och dess potential hos allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.
  • Vi synliggör elens roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi synliggör elkraftsbranschens och partnerföretagens betydelse för samhällsekonomin och sysselsättningen.
  • Vi bedriver kontinuerlig bevakning av branschnyheter och trender.
  • Vi uppmuntrar och stimulerar utbyte och samverkan mellan partnerföretag och branscher.

 

Med bilden ovan vill vi visualisera hur vi jobbar. Vi bedriver aktiviteter inom de fyra kategorierna nätverk, kunskap, förevisning och påverkan. Vårt fokus ligger på teknikområden som ligger i framkant, i nuläget energilagring, smarta elnät, e-mobility och förnybar elproduktion. Läs gärna mer om våra aktiviteter och projekt under fliken Vad gör vi?

 

Styrelse

Styrelseordförande

Charlotte Bergqvist

Charlotte har arbetat i energibranschen i 15 år i olika roller främst kopplat till förnybar energi. Först på SKF i Göteborg, senare på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Charlotte är styrelseordförande i Power Circle sedan 2014 och är också ledamot i Svenska Kraftnäts styrelse.

Vice ordförande

Johan Söderbom

Johan är sektionschef för elektrisk mätteknik på RISE. Elektrisk mätteknik är riksmätplats för de elektriska storheterna i SI-systemet. Baserat på detta kalibrerar vi utrustning i hela spannet från V till Mega Volt. Vi driver forskning- och utvecklingsprojekt för enskilda kunder såväl som för svenska och internationella finansiärer. Forskningen täcker allt från enskilda mättekniska lösningar till systemfrågor på elnätsnivå.

Ledamot

Eva Kvist Östgren

Eva är försäljningschef för ABB på den svenska marknaden och arbetar där främst med affärsutveckling och tillväxtstrategier för energi, industri och infrastruktur.

Ledamot

Göran Hult

Göran är vice president för R&D på Fortum Sverige. Göran arbetar med forskning och utveckling och har styrelseuppdrag i bl.a. Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftbolag.

Ledamot

Lina Bertling Tjernberg

Lina är professor i elkraftnät på KTH. Linas forskning syftar till att utveckla elkraftsystemet för ett framtida uthålligt energisystem. Hon deltar som expert och rådgivare för myndigheter och branschorganisationer exempelvis inom IVA, IEEE, IEA och EU kommissionen.

Ledamot

Ulf Moberg

Ulf är teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Hans roll innebär att vara sammanhållande och övergripande ansvarig för teknik- och utvecklingsfrågor.

Ledamot

Karin Ifwer

Karin har 15 års erfarenhet från energibranchen och är idag ansvarig för halva den koncerngemensamma R&D-verksamheten på Vattenfall. Hennes roll innebär ett övergripande ansvar för att leverera R&D-resultat inom affärsområdena Värme, Eldistribution samt Kundnära produkter och tjänster.

Ledamot

Bo Normark

Bo har arbetat med kraftöverföringsteknik inom ABB i nästan 40 år, och har sedan dess inriktat sig på att utveckla affärer kopplade till den pågående omställningen av energisystemet. Bo är ledamot i IVAs avdelning för elektroteknik, ledamot i Energiutvecklingsnämnden samt ledamot i styrelsen för Svenska Kraftnät.

LEDAMOT

Mikael Hagman

Mikael är konsult och sitter i Power Circles styrelse på uppdrag av GARO. Han har tidigare varit ansvarig för Public Relations & Public Affairs på Jämtkraft AB, där han bland annat jobbat med frågor kring eltrafik och kommersialisering av EU-standardiserad laddinfrastruktur. Dessutom var han projektledare för det nationella laddinfrastrukturprojektet som Jämtkraft genomförde på uppdrag av Energimyndigheten i Green Highway-regionen (Västernorrland och Jämtlands län).