Om Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

 

Vi har många verktyg för att uppnå ett starkare Elsverige. Bland annat håller Power Circle varje år över 100 föredrag  för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Men vårt allra viktigaste redskap är vårt nätverk – myndigheter, nationella och internationella företag, regeringsorgan, kommuner, finansiärer och naturligtvis våra partnerföretag. Vi använder vårt nätverk för att stimulera samverkan och skapa synergier.

 

Så här jobbar vi:

 

  • Vi verkar för ökad synlighet för elkraftbranschen och för våra partnerföretag.
  • Vi ökar kunskapen om branschen och dess potential hos allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.
  • Vi synliggör elens roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi synliggör elkraftsbranschens och partnerföretagens betydelse för samhällsekonomin och sysselsättningen.
  • Vi bedriver kontinuerlig bevakning av branschnyheter och trender.
  • Vi uppmuntrar och stimulerar utbyte och samverkan mellan partnerföretag och branscher.

 

Med bilden ovan vill vi visualisera hur vi jobbar. Vi bedriver aktiviteter inom de fyra kategorierna nätverk, kunskap, förevisning och påverkan. Vårt fokus ligger på teknikområden som ligger i framkant, i nuläget energilagring, smarta elnät, e-mobility och förnybar elproduktion. Läs gärna mer om våra aktiviteter och projekt under fliken Vad gör vi?

 

>>TILL KONTAKT

Vill du komma i kontakt med Johanna Lakso, vd eller någon annan av våra medarbetare? >> Till kontakt

Styrelse

Styrelseordförande

Charlotte Bergqvist

Charlotte har arbetat i energibranschen i 15 år i olika roller främst kopplat till förnybar energi. Först på SKF i Göteborg, senare på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Charlotte är styrelseordförande i Power Circle sedan 2014 och är också ledamot i Svenska Kraftnäts styrelse.

Vice ordförande

Johan Söderbom

Johan är sektionschef för elektrisk mätteknik på RISE. Elektrisk mätteknik är riksmätplats för de elektriska storheterna i SI-systemet. Baserat på detta kalibrerar vi utrustning i hela spannet från V till Mega Volt. Vi driver forskning- och utvecklingsprojekt för enskilda kunder såväl som för svenska och internationella finansiärer. Forskningen täcker allt från enskilda mättekniska lösningar till systemfrågor på elnätsnivå.

Ledamot

Karin Ifwer

Karin har arbetat i energibranschen i 18 år och hon är idag Vice President för Strategi & Affärsutveckling på koncernnivå inom Vattenfall. Det innefattar bl a att driva Vattenfalls koncerngemensamma strategiprocess, driva och implementera strategiprojekt samt övergripande affärsutvecklingsprojekt.

Ledamot

Göran Hult

Göran är vp Nuclear & Development Fortum Sverige AB. Göran arbetar med forskning och utveckling och har styrelseuppdrag i bl.a. Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftbolag.

Ledamot

Mikael Ångman

Mikael jobbar som ansvarig för Rexel Sveriges strategiska satsningsområden inom solenergi, laddsystem, belysning, fastighetsautomation och tele/data/säkerhet.

Ledamot

Karin Jönsson

Karin arbetar med public affairs och samhällskontakter på E.ON Sverige. Karin har 15 års erfarenhet av energibranschen och har bl.a. arbetat med affärsutveckling inom elproduktion, vindkraftsetablering och som strategiansvarig.

Ledamot

Marcus Wigren

Marcus är VD för Nilar, som utvecklar och tillverkar bipolära NiMH-batterier för stationär lagring av el. Marcus har mer än 15 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning av tekniska system och produkter, bland annat från Siemens, ÅF och Gycom Nordic.

Ledamot

Ulf Moberg

Ulf är teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Hans roll innebär att vara sammanhållande och övergripande ansvarig för teknik- och utvecklingsfrågor.

Ledamot

Eva Kvist Östgren

Eva arbetar med affärsutveckling på ABB med fokus på laddinfrastuktur på den svenska marknaden. Under hennes 30 år på ABB har hon arbetat med såväl inköp, försäljning som affärs- och verksamhetsutveckling.

Ledamot

Håkan Thorbjörnsson

Strategidirektör och medlem av koncernledningen på Göteborg Energi.

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297