VAD GÖR VI?

RAPPORT

Elnätets roll i framtidens energisystem

Power Circle har genomfört en ny studie om hinder och incitament för nya nättekniker inom ramen för projektet KAN 2.0 (Kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker, fortsättning).

 

Enligt studien har elnätsbolag få incitament att investera i smarta elnätstekniker och andra kostnadseffektiva lösningar som krävs för att framtidssäkra elnäten. Studien visar att det saknas gemensamma målsättningar så väl som en vision från politiken. Detta utgör, tillsammans med brister i lagstiftningen, tydliga hinder för utvecklingen av morgondagens elsystem som till år 2040 ska möjliggöra 100 % förnybar energi.

 

Rapporten kan laddas ned i sin helhet eller som en kortversion.

Ladda ned rapporten i sin helhet: Slutrapport KAN2.0

Ladda ned kortversion: Kort_KAN2.0 Elnätets roll i framtidens energisystem

 

Bakgrund

Projektet var en direkt fortsättning på vårt tidigare projekt KAN – Kunskapshöjande aktiviteter inom nya nättekniker. Målet var att öka kunskapen hos nätägare och vindkraftsbransch om smart nätteknik och ökad systemintegration till fördel för en fortsatt satsning på vindbruk. Projektets syfte var att skapa ett forum för nätägare där information om smarta nättekniker och viktiga exempel kan lyftas fram samt att utreda hinder och möjligheter för implementering av smarta nättekniker. Resultaten i studien baseras på en litteratursammanställning kompletterad av djupintervjuer, samt resultat från workshops och seminarier som arrangerades inom projektet.

 

Projektet KAN 2.0 delfinansierades av Energimyndigheten och pågick 201609-201712.

För mer information kontakta projektledare Anna Wolf, anna.wolf@powercircle.org

 

 

 

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297