VAD GÖR VI?

PÅGÅENDE PROJEKT

Förstudie till internationellt kluster inom smarta elnät

Power Circle har startat ett projekt för att att skapa underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Forum för Smarta Elnät, Teknikföretagen och Innoenergy är involverade i arbetet som på sikt ska leda till utveckling och spridning av svensk innovation inom elsystemområdet i den globala ekonomin.

​Power Circle initierar i november 2017 ett projekt som ska ge underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Syftet är att de företag som ingår i klustret kommer kunna utbyta erfarenheter och få stöd för att genom sitt verksamhetsområde verka för energiomställningen nationellt och internationellt. Det framtida klustret ska bidra till utveckling och spridning av innovationer i den globala ekonomin och även bidra till ökad stimulans av investeringar i svenska innovationer och kompetenshöjande insatser inom energiområdet. Inom studien ingår även kartläggning av befintliga initiativ på området.

Företag i smarta elnätsbranschen arbetar med bland annat integration av förnybar och decentraliserad energi, laddinfrastruktur för elfordon, realtidsövervakning och styrning, avancerad mätinfrastruktur, system för förbrukarflexibilitet och teknik för styrning och kontroll av transmission och distribution. I Sverige finns mycket teknik och kunskap på dessa områden som man genom ett framtida ökat samarbete inom branschen hoppas kunna bidra till ökad export.

Arbetet med förstudien är i linje med strategin ”Från forskning till internationalisering” som Forum för Smarta Elnät lanserade i oktober i år. I samband med strategin gjordes också en kartläggning av svenska företag i branschen och ett antal internationella marknader identifierades som särskilt intressanta.

 

Förstudien pågår november 2017 till maj 2018 och genomförs i samarbete med Teknikföretagen, Forum för Smarta Elnät och Innoenergy med finansiering från Energimyndigheten.

Vill du och ditt företag vara involverade i arbetet? Just nu söker vi deltagare till såväl enkätstudie som fokusgrupper där vi ska diskutera förutsättningar, behov och struktur för ett framtida kluster.

Kontakta biträdande projektledare alexandra.andersson@powercircle.org för att veta mer.

Fakta: Vad ingår i smarta elnätsbranschen?
​Det finns många tekniker och system som ingår i smarta elnätsbranschen. Företag i smarta elnätsbranschen arbetar med bland annat integration av förnybar och decentraliserad energi, laddinfrastruktur för elfordon, realtidsövervakning och styrning, avancerad mätinfrastruktur, system för förbrukarflexibilitet och teknik för styrning och kontroll av transmission och distribution.