VAD GÖR VI?

EVENT

Power Circle Summit 23-24 april 2018

Tema: Paradigmskifte på energimarknaden – vilken position tar du?

 

Power Circle Summit är energisektorns mötesplats. Här samlas landets viktigaste beslutsfattare, strateger och vägvisare för kunskaps- och idéutbyte med syftet att lyfta tankar kring teknik och opinion som påverkar energimarknaden.

 

Årets tema tar avstamp i paradigmskiftet på energimarknaden och ställer frågan “vilken position tar du?” till befintliga såväl som nya aktörer på energimarknaden.

 

Den nya lokala energitekniken är redan på många håll ett realistiskt alternativ till en ensidig försörjning från ett traditionellt energisystem. Samtidigt sker rekordinvesteringar och stora avgiftshöjningar i de svenska elnäten. Utvecklingen leder oundvikligen till en konkurrens mellan ett traditionellt och flera allt mer självständiga lokala energisystem.

 

Kundrelationerna blir snabbt mer digitala och ”sakernas internet” möjliggör en tjänstemarknad av uppkopplade produkter. Energihandeln kan lätt förpackas i en värdeskapande tjänst, exempelvis elbilsladdning och komfortstyrning av värme. Handeln kommer också i högre grad att ske med intelligenta robotar i delningsnätverk utan mellanhänder.

 

Utvecklingen leder oss till tre hypoteser som vi kommer att utveckla och diskutera på Power Circle Summit 2018.

 

  1. Slutkunderna kommer att revolutionera energibranschen – med eller utan medgivande från branschen
  2. Affärerna i de centraliserade energisystemen kommer att krympa av konkurrens från ett växande antal små lokala energisystem
  3. Slutkundernas kontakter med energimarknaden kommer att ske genom nya tjänster som styr energianvändningen

 

• NYHET! 23 april Nätverksmiddag med inspirationsföreläsning
• 24 april Power Circle Summit heldagskonferens med frukostseminarier

Läs mer på pcsummit.se

Vi ses i Stockholm 23-24 april 2018!