VAD GÖR VI?

EVENT

Seminarium om elnätets roll i framtidens smarta energisystem

Hur ser elnätet ut i ett energisystem med hög andel variabel kraft? Vilka blir utmaningarna och vilka lösningar finns? Hur kan vi gemensamt bygga en vision om elnätet i framtidens smarta energisystem? 

 

Det pratas ofta om “Smarta Elnät” men vad betyder det egentligen? Nya nättekniker väcker intresse och ses bland annat som möjliggörare för att integrera mer förnybar energi. Men vilka hinder och möjligheter stöter den som vill investera i nya nättekniker på?  Och hur ska vi investera långsiktigt smart i en bransch som står inför stora förändringar?

 

Vattenfall, Energiföretagen Sverige och Power Circle bjuder gemensamt in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium där olika branschaktörer delar med sig av goda exempel på hur smarta nättekniker använts för att integrera mer förnybar energi. Vi kommer också att samla branschen och ta reda på vilken roll elnätet har i framtidens energisystem – och hur vi  ska gå från ord till utveckling.

 

Mer information och anmälan här