VAD GÖR VI?

EVENT

Seminarium om smarta elnät

Framtidens elnät är smart –  men vad betyder det i praktiken? På senare år har flera stora pilotprojekt inom smarta elnät presenterats, men hur ska resultaten från dessa kunna implementeras i befintliga nät?  Hur kan nätbolagen tänka strategiskt kring smarta tekniklösningar i sin egen organisation? Vilka hinder och möjligheter finns? Som en del av projektet Kunskapshöjande Aktiviteter för nya Nättekniker ordnar Power Circle ett seminarium på temat “Smarta Nät – hur går vi från vision till verklighet” tillsammans med Jämtkraft och Forum för Smarta Elnät.

 

Seminariet äger rum den 31/5 i Östersund och anmälan görs via länken nedan:

 

Till anmälan och program