Publikationer

Läs alla våra publicerade rapporter, exjobb och faktablad 

Blue circuit image
Rapport

Batterier i elnätet

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland

Läs mer »
blue car being charged
Faktablad

Vad är Vehicle to grid?

Ökad elektrifiering inom transport, industri och växande städer ställer högre krav på elsystemet. Effekt blir mer värdefullt och den som kan använda energi vid rätt

Läs mer »
Energy power plant
Faktablad

Stödtjänster från nya tekniker

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men

Läs mer »
Gold Lithium symbol
Faktablad

Batteriers miljöpåverkan

Elbilar är bättre för miljön än fossildrivna bilar, det står klart när Power Circle tillsammans med BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL – Svenska Miljöinstitutet

Läs mer »
Bottom view electrical tower
Exjobb

Batterier i elnätet

Batterier vs Kabel, är titeln på det examensarbete som utfördes av Elin Bergstedt och Sofia Nyström i samarbete med Power Circle och Institutionen för Elektroteknik

Läs mer »
Spider web lines
Rapport

Smart Grid Innovation Platform

Power Circle har genomfört en förstudie som syftat till att skapa underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Forum för Smarta Elnät,

Läs mer »