Publikationer

Läs alla våra publicerade rapporter, exjobb och faktablad 

Faktablad

Elvägars möjligheter

I den kombination av tekniska lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll för flera

Läs mer »
Rapport

Elmarknadsforskning i Sverige idag

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden

Läs mer »
Faktablad

Vad är smart laddning?

Det är lätt att prata om varandra när begreppet smart laddning används. Samtidigt pekas smart laddning i studie efter studie ut som nödvändigt för en

Läs mer »
Rapport

Smart laddning på Gotland

När elektrifieringen av transportsektorn tar fart riskerar elnäten att inte räcka till, men genom smartare laddning skulle många problem kunna undvikas. En ny rapport framtagen

Läs mer »