Smart integration av förnybart i energisystemet

Regionala-dialoger

I oktober 2020 startade projekt Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen där Power Circle, tillsammans med Sustainable Innovation och tre Länsstyrelser, ska bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet.

Inom projektet har fem kunskapsunderlag tagits fram vilka finns att ladda ner via Smart förnybarts kunskapsportal >>

Nytt från våra partners