ACUTE – Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe

Mall - Bilder till event

Power Circle deltar i kunskapshubben ACUTE, som är ett stödprojekt till forskningsprogrammet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC).

Målet med kunskapshubben är att adressera utmaningar kopplat till hållbara transporter, tillgänglighet och mobilitet som en del av en hållbar stadsutveckling. Stödprojektet stöttar det nuvarande men även framtida forskningsprogram inom området genom att möjliggöra erfarenhetsutbyten och samarbeten mellan projekt, extrahera och konsolidera kunskap från de beviljade projekten, identifiera kunskapsluckor, samt utgöra en plattform för att öka utbytet mellan forskare och tillgängliggöra forskningen snabbare i samhället. Power Circles roll kommer framförallt att vara att bidra i arbetet med att syntetisera kunskap från forskningsprojekt, att sprida kunskap och hjälpa till att anordna workshops och aktiviteter där forskare och behovsägare kan interagera, samt bidra med kuompetens inom e-mobility och elsystem.

Om projektet 

Projektet genomförs tillsammans 12 parter från 5 olika länder (Österrike, Sverige, Lettland, Frankrike och Storbritannien) och koordineras av University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU). Från svensk sida deltar RISE, MaU och Power Circle. Övriga parter och mer information om projektet finns på kunskapshubbens hemsida.

ACUTE är en del av initiativet JPI Urban Europe och finansieras gemensamt av forskningsfinansiärer i Europa. I Sverige finansieras kunskapshubben av Formas och Energimyndigheten.

Projektet ACUTE pågår till hösten 2024. 

Nytt från våra partners