Vårt Team

Energy system expert Anna Wolf

Anna Wolf

TILLFÖRORDNAD VD

EXPERT - ELSYSTEM

Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem.

Anna är civilingenjör i kemiteknik med inriktning energiprocesser och doktor i energisystem. Hon har tidigare arbetat som utvecklingsingenjör och sakkunnig energi.

Energy system expert Johanna Barr

Johanna Barr

VICE VD

EXPERT - ELSYSTEM

Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering.

Johanna är civilingenjör i energisystem med inriktning mot elnät och förnybar kraftproduktion. Hon har tidigare arbetat med strategi och utbyggnad av laddinfrastruktur.  

CEO Johanna Lakso

Johanna Lakso

FÖRÄLDRALEDIG

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta.

Johanna är civilingenjör i teknisk fysik med en master i energisystem. Hon har arbetat utvecklingen av förnybar energi och framtidens elsystem inom myndigheter. 

David Mowitz

EXPERT - E-MOBILITY

Arbetar med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.

David är civilingenjör inom energi, miljö och management från Linköpings Universitet. Han har tidigare arbetat på Energimyndigheten med frågor som rör e-mobility, laddinfrastruktur och forskningsfinansiering.

Hampus Thuresson

PROJEKTLEDARE

Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter

Hampus är civilingenjör inom energi, miljö och management från Linköpings Universitet. Har skrivit exjobb om industrins elektrifiering.

Jesper Werneskog

PROJEKTLEDARE

Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.

Jesper är civilingenjör inom energi, miljö och management från Linköpings Universitet. Har skrivit exjobb om industrins elektrifiering.

Elham Kalhori

PROJEKTLEDARE

Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.

Elham har studerat energi och miljö på KTH. Hon har tidigare arbetat som projektledare med frågor som rör e-mobility, hållbar utveckling och kommunikation. 

Om oss

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Vi tror att kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att uppnå ett starkare Elsverige. Vi tar därför fram ny kunskap och håller Power Circle varje år föredrag för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Vi ser också Power Circles nätverk som ett mycket viktigt redskap. Vi använder vårt nätverk för dialog och idéutbyte, att stimulera samverkan samt för att skapa synergier. Vi vill inspirera aktörer att ta nya innovativa steg mot framtidens elsystem.

Inspiration themed illustration

Så här jobbar vi

  • Vi verkar för ökad synlighet för elkraftbranschen och för våra partnerföretag.
  • Vi ökar kunskapen om branschen och dess potential hos allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.
  • Vi synliggör elens roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi synliggör elkraftsbranschens och partnerföretagens betydelse för samhällsekonomin och sysselsättningen.
  • Vi bedriver kontinuerlig bevakning av branschnyheter och trender.
  • Vi uppmuntrar och stimulerar utbyte och samverkan mellan partnerföretag och branscher.

Styrelse

Johan Söderbom

STYRELSEORDFÖRANDE

Johan Söderbom

Johan är tematisk ledare för smarta nät och energi lagring på InnoEnergy. InnoEnergy är Europas ledande aktör för innovation inom förnyelsebar energi för ett hållbar energisystem. Johan har jobbat mer än 25 år inom energibranschen i första hand med forsknings och utvecklingsfrågor.

Commissioner Eva Kvist Östgren

VICE ORDFÖRANDE

Eva Kvist Östgren

Eva arbetar med affärsutveckling på ABB med fokus på laddinfrastuktur på den svenska marknaden. Under hennes 30 år på ABB har hon arbetat med såväl inköp, försäljning som affärs- och verksamhetsutveckling.

Commissioner Mikael Ångman

LEDAMOT

Mikael Ångman

Mikael jobbar som ansvarig för Rexel Sveriges strategiska satsningsområden inom solenergi, laddsystem, belysning, fastighetsautomation och tele/data/säkerhet.

Commissioner Karin Ifwer

LEDAMOT

Karin Ifwer

Karin har arbetat i energibranschen i 18 år och hon är idag Vice President för Strategi & Affärsutveckling på koncernnivå inom Vattenfall. Det innefattar bl a att driva Vattenfalls koncerngemensamma strategiprocess, driva och implementera strategiprojekt samt övergripande affärsutvecklingsprojekt.

LEDAMOT

John Backe

John leder Affärsutveckling och PMO på E.ON Energidistribution. Det innebär ett ansvar för specifika utvecklingsprojekt inom bl.a. flexibilitet och lokala energisystem, men även ett övergripande ansvar för utvecklingsmodellen i sig. 

Commissioner Ambra Sannino

LEDAMOT

Ambra Sannino

Ambra är ansvarig för affärsutveckling och försäljning inom kraftsystemanalys på DNV GL, vilken är en ledande leverantör av rådgivnings- och certifieringstjänster inom energisektorn. Hon har ca 20 års erfarenhet av kraftbranschen, främst inom teknisk utveckling och produktledning på ABB.

Marcus Wigren, CEO Nilar AB

LEDAMOT

Marcus Wigren

Marcus är VD för Zander & Ingeström som bland annat levererar energieffektiva pumplösningar och elpannor samt utvecklar nya lösningar för effektivare industriprocesser. Marcu har tidigare varit VD för Nilar och har sedan innan mer än 15 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning av tekniska system och produkter, bland annat från Siemens, ÅF och Gycom Nordic.

LEDAMOT

Lowina Lundström

Lowina är chef över divisionen System inom Svenska kraftnät och ansvarar genom rollen för systemansvar, elmarknadsfrågor, drift samt investeringar i transmissionsnätet.

Hon är medlem i koncernledningen för Svk och styrelseledamot i Fifty AS och eSett Oy. Lowina har 12 års erfarenhet av energibranschen och har haft olika ledande roller.

LEDAMOT

Björn Berg

Björn är vd för Ngenic, Sveriges ledande oberoende aggregator av flexibilitetstjänster. Han är investerare, affärscoach och serieentreprenör med erfarenhet från flera olika branscher, allt från läkemedel och IT till gruvbrytning, men är sedan 12 år tillbaka aktiv i energibranschens utveckling.

LEDAMOT

Maha Bouzeid

Maha har över 10 års erfarenhet av att jobba internationellt, med fokus på ledarskap, försäljning, affärsutveckling och inköp i högteknologiska industrier. Maha har lång erfarenhet inom Telekom och bytte fokus mot energibranschen 2021. Hon är erkänd som en av Sveriges 125 mäktigaste kvinnor i näringslivet 2022 av dagens industri.