Om oss

Power Circle är en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Vi arbetar i huvudsak med att ta fram och sprida kunskap genom olika forskningsprojekt. Vår vision är att bygga nätverk och kunskap som accelererar den hållbara omställningen.

Tillsammans med våra partners möjliggör Power Circle forskning, kunskapsspridning, efrarenhetsutbyte, dialog och utveckling genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Vi tror att samverkan och kunskap är två viktiga nycklar för att klara av en snabb energiomställning och nå klimatmålen.

Genom att sprida information och inspiration om ny teknik och framtidens elsystem kan Power Circle bidra till samhällets och branschens utveckling. Läs mer om de aktiviteter vi genomfört i vår senaste verksamhetsberättelse.

Inspiration themed illustration

Vårt Team

Johanna Lakso

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta.

Johanna är civilingenjör i teknisk fysik med en master i energisystem. Hon har arbetat utvecklingen av förnybar energi och framtidens elsystem inom myndigheter. 

Anna Wolf

VICE VD & EXPERT ELSYSTEM

Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem.

Anna är civilingenjör i kemiteknik med inriktning energiprocesser och doktor i energisystem. Hon har tidigare arbetat som utvecklingsingenjör och sakkunnig energi.

David Mowitz

EXPERT E-MOBILITY

Arbetar med frågor om elektrifiering av transporter och smart laddning i elsystemet.

David är civilingenjör från Linköpings Universitet. Han har tidigare arbetat med frågor som rör e-mobility, laddinfrastruktur och forskningsfinansiering på Energimyndigheten.

Isak Vencu Öhrlund

SAMHÄLLSPOLITISK EXPERT

Arbetar med elektrifieringen ur ett policy- och samhällsperspektiv.

Isak är utbildad i naturvetenskap och nationalekonomi med tidigare erfarenhet från politiska uppdrag och arbete med laddinfra på Naturvårdsverket.

Elham Kalhori

EXPERT ELMARKNADER

Arbetar med frågor om flexibilitet, marknader och framtidens elsystem.

Elham har studerat energi och miljö på KTH. Hon har tidigare arbetat som projektledare med frågor som rör e-mobility, hållbar utveckling och kommunikation. 

Hampus Thuresson

STATISTIKANSVARIG

Arbetar med vår statistik ELIS och frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter.

Hampus är civilingenjör inom energi, miljö och management från Linköpings Universitet. Har skrivit exjobb om industrins elektrifiering.

Om oss

Power Circle är en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Verksamheten arbetar i huvudsak med att ta fram och sprida kunskap om omställningen genom olika forskningsprojekt och kunskapsspridande aktiviteter. Vi vill bygga nätverk och kunskap som accelererar den hållbara omställningen. Tillsammans med våra partners möjliggör Power Circle forskning, kunskapsspridning, efrarenhetsutbyte, dialog och utveckling genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Vi tror att samverkan och kunskap är två viktiga nycklar för att klara av en snabb energiomställning och nå klimatmålen. Genom att sprida information och inspiration om ny teknik och framtidens elsystem kan Power Circle bidra till samhällets och branschens utveckling. Läs om de aktiviteter vi genomför i vår senaste verksamhetsberättelse.

Inspiration themed illustration

Så här jobbar vi

  • Vi verkar för ökad synlighet för elkraftbranschen och för våra partnerföretag.
  • Vi ökar kunskapen om branschen och dess potential hos allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.
  • Vi synliggör elens roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi synliggör elkraftsbranschens och partnerföretagens betydelse för samhällsekonomin och sysselsättningen.
  • Vi bedriver kontinuerlig bevakning av branschnyheter och trender.
  • Vi uppmuntrar och stimulerar utbyte och samverkan mellan partnerföretag och branscher.

Styrelse

Commissioner Eva Kvist Östgren

ORDFÖRANDE

Eva Kvist Östgren

Eva arbetar med affärsutveckling på ABB med fokus på laddinfrastuktur på den svenska marknaden. Under hennes 30 år på ABB har hon arbetat med såväl inköp, försäljning som affärs- och verksamhetsutveckling.

Commissioner Mikael Ångman

VICE ORDFÖRANDE

Mikael Ångman

Mikael jobbar som ansvarig för Rexel Sveriges strategiska satsningsområden inom solenergi, laddsystem, belysning, fastighetsautomation och tele/data/säkerhet.

LEDAMOT

Björn Berg

Björn är vd för Ngenic, Sveriges ledande oberoende aggregator av flexibilitetstjänster. Han är investerare, affärscoach och serieentreprenör med erfarenhet från flera olika branscher, allt från läkemedel och IT till gruvbrytning, men är sedan 12 år tillbaka aktiv i energibranschens utveckling.

LEDAMOT

Lowina Lundström

Lowina är VD på InnoEnergy som arbetar med startups inom energiområdet. Hon har tidigare erfarenhet som chef över divisionen System inom Svenska kraftnät. Lowina har 15 års erfarenhet av energibranschen och har haft olika ledande roller.
Commissioner Ambra Sannino

LEDAMOT

Ambra Sannino

I rollen som forskningsdirektör på Vattenfall ansvarar Ambra för forskning och utveckling inom verksamhetens alla områden. Ambra är docent i kraftsystem och har mer än 20 års erfarenhet av energibranschen, främst i ledande roller inom teknisk utveckling och produktledning på ABB. Hon har även jobbat som affärsutvecklare för kraftsystem på det norska bolaget DNV.

LEDAMOT

Dan-Eric Archer

Dan-Eric Archer är VD för företaget CheckWatt, som levererar tjänster inom mätning, driftövervakning, analys och hantering av flexibilitet till energibranschen. Han har jobbat med energifrågor i 10 år och framförallt med solkraft. Utöver arbetet i Sverige har han även engagemang i Östafrika, där han driver företag som jobbar med den gröna omställningen.

LEDAMOT

Kristofer Fröjd

Kristofer är idag Senior Vice President Strategi & Affärsutveckling på Ellevio. Uppdraget innefattar att driva strategiska frågor, arbetar med nya satsningar som görs inom områden som energilager, laddning och Power as a Service. Kristofer är även aktiv inom startup-sektorn med konceptet Startup4Climate, och genom sitt engagemang i flera bolagsstyrelser.

LEDAMOT

Johanna Barr

Johanna Barr är elnätsstrateg på Jämtkraft Elnät. Hon har arbetat med elsystemets utveckling och elektrifiering i över 10 år, bland annat på Statkraft, Vattenfall InCharge, men även som före detta medarbetare och vice vd på Power Circle.

LEDAMOT

Peter Sigenstam

Peter Sigenstam är idag Director Operations & Energy System på E.ON Energidistribution. Uppdraget omfattar all mätarverksamhet, drift av elnätet och energisystemfrågornas utveckling i ett bredare perspektiv. Tidigare har Peter haft ledande roller inom E.ON koncernen inom utveckling, innovation, affärsutveckling och strategi.