Kunskap

Ta del av våra publicarade faktablad, exjobb och rapporter 

Utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät
Ett elsystem för elfordon
Vad är Vehicle to Grid?
Elbilsåret 2023
Några metoder och verktyg för en lyckad elektrifiering
Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter
Vehicle to Everything
Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem
Utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät
Ett elsystem för elfordon
Vad är Vehicle to Grid?
Elbilsåret 2023

Statistik

Power Circle tar varje månad fram statistik om laddinfrastruktur och laddbara fordon i Sverige.

Statistiken baserar sig på en databas för publik laddinfrastruktur i Sverige samt aktuella elfordon i trafik. För att få tillgång till mer detaljerad statistik, exempelvis historisk eller regional utveckling, kan du köpa vår statistik. Det går att köpa både engångsutrag och att prenumerera på statistiken varje månad. För dig som är partner i Power Circle får du statistiken till ett rabatterat pris. Läs mer mer information om statistiken och ta del av extra publik statistik på sidan elbilsstatistik >

Inspirerande föreläsningar

Vi ger spännande föreläsningar om ny teknik och framtidens elsystem. Vad innebär omställningen till eldrivna fordon, smarta elnät och allt mer förnybar elproduktion? Vill du inspirera dina medarbetare, höja kunskapen hos dina kunder eller få en omvärldsbevakning inom elektrifiering, hör av dig!

Videos

På vår YouTube-kanal lägger vi upp informationsfilmer samt sändningar av olika seminarier och konferenser.

Hör av dig!

Ask us illustration