Kunskap

Ta del av våra publicarade faktablad, exjobb och rapporter

Då kan det vara lönsamt att gå offgrid
Batterier i elnätet
Vad är Vehicle to grid?
Stödtjänster från nya tekniker
Elfordon för att balansera variabel förnybar kraft på Gotland
Elnätets beredskap inför en mycket storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige
Batteriers miljöpåverkan
Batterier i elnätet
Då kan det vara lönsamt att gå offgrid
Batterier i elnätet
Vad är Vehicle to grid?
Stödtjänster från nya tekniker

Statistik

Power Circle tar varje månad fram statistik om laddinfrastruktur och laddbara fordon i Sverige.

Statistiken baserar sig på vår databas för publik laddinfrastruktur i Sverige samt aktuella elfordon i trafik. För att få tillgång till mer detaljerad statistik, exempelvis historisk eller regional utveckling, kan du köpa vår statistik. Det går att köpa både engångsutrag och att prenumerera på statistiken varje månad. För dig som är partner i Power Circle får du statistiken till ett rabatterat pris. Kontakta oss för att få mer information om statistiken.

Se mer statistik på vår hemsida: elbilsstatistik.se >>

Inspirerande föreläsningar

Vi ger spännande föreläsningar om ny teknik och framtidens elsystem. Vad innebär omställningen till eldrivna fordon, smarta elnät och allt mer förnybar elproduktion? Vill du inspirera dina medarbetare, höja kunskapen hos dina kunder eller få en omvärldsbevakning inom elektrifiering, hör av dig!

Videos

På vår YouTube-kanal lägger vi upp informationsfilmer samt sändningar av olika seminarier och konferenser.

Hör av dig!

Ask us illustration