Kunskap

Ta del av våra publicarade faktablad, exjobb och rapporter 

Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter
Vehicle to Everything
Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem
Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon
Digitalisering av elnäten
DigiGrid – Digitaliserade och resurseffektiva elnät
Styrmedel för elektrifieringen av kommersiella transporter
Smart förnybart: Bättre integration av nya tekniker i lokala energisystem med ökad dialog
Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter
Vehicle to Everything
Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem
Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon

Statistik

Power Circle tar varje månad fram statistik om laddinfrastruktur och laddbara fordon i Sverige.

Statistiken baserar sig på en databas för publik laddinfrastruktur i Sverige samt aktuella elfordon i trafik. För att få tillgång till mer detaljerad statistik, exempelvis historisk eller regional utveckling, kan du köpa vår statistik. Det går att köpa både engångsutrag och att prenumerera på statistiken varje månad, se priser här. För dig som är partner i Power Circle får du statistiken till ett rabatterat pris. Kontakta oss gärna för att få mer information om statistiken, eller om du är prenumerant logga in nedan för att se mer statistik. 

Se mer statistik på vår hemsida: elbilsstatistik.se >

Inspirerande föreläsningar

Vi ger spännande föreläsningar om ny teknik och framtidens elsystem. Vad innebär omställningen till eldrivna fordon, smarta elnät och allt mer förnybar elproduktion? Vill du inspirera dina medarbetare, höja kunskapen hos dina kunder eller få en omvärldsbevakning inom elektrifiering, hör av dig!

Videos

På vår YouTube-kanal lägger vi upp informationsfilmer samt sändningar av olika seminarier och konferenser.

Hör av dig!

Ask us illustration