Vad är smart laddning?

Det är lätt att prata om varandra när begreppet smart laddning används. Samtidigt pekas smart laddning i studie efter studie ut som nödvändigt för en lyckad elektrifiering. Därför har Power…

Fortsätt läsa Vad är smart laddning?
Vad är Vehicle to grid?
blue car parked while being electrically charged

Vad är Vehicle to grid?

Ökad elektrifiering inom transport, industri och växande städer ställer högre krav på elsystemet. Effekt blir mer värdefullt och den som kan använda energi vid rätt tid har mycket att vinna.…

Fortsätt läsa Vad är Vehicle to grid?
Stödtjänster från nya tekniker
Energy power plant at night with blue sky background

Stödtjänster från nya tekniker

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men mer kan göras. Det behövs…

Fortsätt läsa Stödtjänster från nya tekniker
Batteriers miljöpåverkan
Gold Lithium symbol image

Batteriers miljöpåverkan

Elbilar är bättre för miljön än fossildrivna bilar, det står klart när Power Circle tillsammans med BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL – Svenska Miljöinstitutet sammanställt resultat från nya forskningsstudier.…

Fortsätt läsa Batteriers miljöpåverkan