Publikationer

Läs alla våra publicerade rapporter, exjobb och faktablad 

Rapport

Vehicle to Everything

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden

Läs mer »
Faktablad

Digitalisering av elnäten

Internationellt sett anses Sverige ha en hög digital mognad, men när det kommer till digitaliseringen av elnäten kan man ibland häpna över hur många analoga

Läs mer »
Rapport

Resilient och trygg elförsörjning

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden

Läs mer »