Publikationer

Läs alla våra publicerade rapporter, exjobb och faktablad 

Rapport

Elmarknadsforskning i Sverige idag

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden

Läs mer »
Faktablad

Vad är smart laddning?

Det är lätt att prata om varandra när begreppet smart laddning används. Samtidigt pekas smart laddning i studie efter studie ut som nödvändigt för en

Läs mer »
Rapport

Smart laddning på Gotland

När elektrifieringen av transportsektorn tar fart riskerar elnäten att inte räcka till, men genom smartare laddning skulle många problem kunna undvikas. En ny rapport framtagen

Läs mer »
Rapport

Batterier i framtidens elsystem

I denna syntesrapport om batterier i framtidens elsystem har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten sammanställt insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Rapporten visar på

Läs mer »
Blue circuit image
Rapport

Batterier i elnätet

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland

Läs mer »
blue car being charged
Faktablad

Vad är Vehicle to grid?

Ökad elektrifiering inom transport, industri och växande städer ställer högre krav på elsystemet. Effekt blir mer värdefullt och den som kan använda energi vid rätt

Läs mer »
Energy power plant
Faktablad

Stödtjänster från nya tekniker

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men

Läs mer »