Batteriers miljöpåverkan

Gold Lithium symbol

Elbilar är bättre för miljön än fossildrivna bilar, det står klart när Power Circle tillsammans med BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL – Svenska Miljöinstitutet sammanställt resultat från nya forskningsstudier.

Inom de närmaste åren kommer det att lanseras mer än 100 olika modeller av laddbara bilar och priset för helt eldrivna bilar beräknas nå samma nivå till 2025. Eftersom elbilar även är billigare att köra och äga än bensin- och dieselbilar väntar en explosionsartad utveckling inom elbilssektorn.

Men hur bra är batterier och elbilar för miljön? Beräkningar IVL gjort baserat på nyare underlag visar att batteridrivna fordon är tydligt bättre än fossildrivna fordon i Sverige. En liten elbil sparar totalt 60 – 70 procent av växthusgasutsläppen under sin livstid (18 000 mil) jämfört med motsvarande fossildriven bil i Sverige. Även i Europa bidrar en elbil till minskade utsläpp även om utsläppen kopplade till elen är betydligt högre.

Läs faktabladet:

Nytt från våra partners