Power Circle välkomnar rebase.energy till nätverket! 

Mall - Bilder till Notify (5) (1)

Det datadrivna bolaget rebase.energy ansluter sig till Power Circles nätverket för att främja samarbete och kunskapsdelning inom energibranschen. Med sin plattform stödjer de energibolagens behov av bättre prognoser och dataanalyser i ett allt mer föränderligt energisystem. 

Bolaget rebase.energy erbjuder en innovativ plattform för energiföretag. Deras expertis ligger i att skapa, distribuera och övervaka energiprognosmodeller som är skräddarsydda för dagens snabbrörliga energimarknad. Genom plattformen kan energiföretag förutsäga och hantera fluktuationer på marknaden, vilket i sin tur kan ge företagen de samarbetar med en konkurrensfördel. Därmed bidrar företagets teknologi till att möjliggöra en smidig övergång till mer variabla förnybara energikällor.   

–  Vår vision är att accelerera omställningen till ett hållbart energisystem genom att öka öppenhet och samarbete kring data och open-source verktyg inom energibranschen. Vi tycker därmed att Power Circle är ett starkt kunskapsforum, som rimmar med våra grundvärderingar att dela på expertis och kunskap. Låt oss stärka innovationskraften i Sverige ytterligare, säger Sebastian Haglund, vd och medgrundare till rebase.energy.  

För att uppnå denna vision om att stödja en snabb omställning och öppenhet kring data och kunskap har rebase.energy byggt en Python- och API-baserad plattform med öppen källkod. Detta för att komplettera energibolagens egna system och möjliggöra för energibolag att göra bättre dataanalyser som driver värde i deras verksamhet.  

– Vi är på väg in i ett mycket mer komplext energisystem, där behovet av att förutse, analysera och förstå en stor mängd data från många olika platser och resurser kommer att bli avgörande. Det är därför väldigt spännande att få in rebase.energy som ny partner i nätverket som kan höja kunskapen om öppen data och tillsammans med oss bidra till en snabbare elektrifiering av samhället, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle. 

Läs mer om rebase.energy här > 

Nytt från våra partners