Nya partnern Catena möjliggör hållbar transport och logistik

Catena ny

Power Circle välkomnar nu Catena som första fastighetsaktör till partnernätverket. Catena är en ledande organisation inom logistikfastighetssektorn med ett starkt engagemang för hållbarhet som med nyfikenhet utforskar hur de kan bli en del av elektrifieringen. 

Catena strävar efter att utveckla effektiva och hållbara logistikanläggningar som både minskar miljöpåverkan och stöttar ett hållbart godsflöde i Skandinavien. Genom att välja strategiska platser för sina anläggningar, ofta belägna vid viktiga transportleder och knutpunkter, bidrar företaget till mer effektiva transporter och gröna korridorer. Placeringen underlättar både för smidigare distribution av gods och bidrar till minskat behov av långa transporter, vilket har en direkt påverkan på både kostnader och koldioxidutsläpp.

Amanda Thynell, hållbarhetschef på Catena, ser fram emot möjligheterna med det nya samarbetet med Power Circle:

– För oss på Catena är samverkan och kunskapsutbyte i frågor kring elektrifiering och hållbarhet grundläggande. Vårt partnerskap med Power Circle ger oss helt nya möjligheter att dela med oss av vår expertis, ta del av kunskap från andra och tillsammans arbeta mot innovativa lösningar som gynnar både samhälle och miljö.

Genom sina ambitiösa hållbarhetsmål arbetar Catena ständigt för att bygga logistikanläggningar som inte bara är effektiva utan också ansvarsfulla ur ett miljöperspektiv. De arbetar med miljövänliga byggmaterial och energieffektiva lösningar som solpaneler och avancerade system för värmeåtervinning. Transportsektorn kommer också steg för steg att elektrifieras något som Catena vill möjliggöra genom smarta energiinstallationer på sina logistikfastigheter. Satsningarna speglar företagets engagemang för att minska logistikfastighetssektorns koldioxidavtryck.

Johanna Lakso, VD för Power Circle, ser stora möjligheter i samarbetet med Catena:

– Catenas arbete med att skapa hållbara logistikanläggningar är inspirerande. I Almedalen förra året deltog jag på ett av deras seminarier om hur vi på bästa sätt kan använda Sveriges största takyta. För att lyckas med samhällets elektrifiering behöver allt fler ta en mer aktiv roll i elsystemets utveckling och jag är väldigt glad över att Catena vill bli en del av vårt nätverk som första fastighetsägare.

Det nya partnerskapet mellan Power Circle och Catena belyser vikten av tvärsektoriellt samarbete för att uppnå hållbarhetsmål och accelerera elektrifieringen. Genom att kombinera Catenas kunskap inom logistikfastigheter med partnernätverkets expertis inom energisystem öppnas nya dörrar för innovation och framsteg.

Läs mer om Catena

Nytt från våra partners