Event

Ta del av kunskap genom att delta på våra event

Årsmöte

Den 6 maj klockan 15.30-16.30 arrangerar Power Circle det årliga årsmötet för Elkraftringen. Som partner och medlem har du rösträtt på årsmötet och kan medverka

Framtidsråd: Elmarknadsdesign

Den 6 mars är alla partners välkomna till nästa framtidsråd med fokus på elmarknadens design och utformning. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag

Projekt

Läs om våra pågående och avslutade projekt

Projekt

FlexAbility

I projektet FlexAbility – potential, värde och målkonflikter för flexibilitetsresurser samarbetar Power Circle med Uppsala universitet och Plexigrid för att fördjupa kunskapen om olika flexibilitetsresurser inom

Läs mer »
Projekt

El för ännu fler  

Power Circle deltar i projektet – El för ännu fler – med målet att utveckla ett beslutsstödsverktyg för etablering av publik laddning i städer och

Läs mer »
Projekt

Främja Framtidens Elsystem 

Främja Framtidens Elsystem är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från Framtidens Elsystem, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram.  Power Circle har tidigare drivit stödprojektet

Läs mer »