Event

Ta del av kunskap genom att delta på våra event

Slutseminarium UppFlex

Den ökande elektrifieringen, med både ökad elanvändning, fler flexibla kunder och nya kunder med mycket stort effektbehov i elsystemet, ställer allt högre krav på elnäten

Arena: Framtidens distributionsnät

Under seminariet den 8 maj samlades experter och intressenter för att utforska framtida utmaningar och möjligheter för distributionsnäten. Ett av de centrala inslagen var en översiktlig

Årsmöte

Den 6 maj klockan 15.30-16.30 arrangerar Power Circle det årliga årsmötet för Elkraftringen. Som partner och medlem har du rösträtt på årsmötet och kan medverka

Projekt

Läs om våra pågående och avslutade projekt

Projekt

FlexAbility

I projektet FlexAbility – potential, värde och målkonflikter för flexibilitetsresurser samarbetar Power Circle med Uppsala universitet och Plexigrid för att fördjupa kunskapen om olika flexibilitetsresurser inom

Läs mer »
Projekt

El för ännu fler  

Power Circle deltar i projektet – El för ännu fler – med målet att utveckla ett beslutsstödsverktyg för etablering av publik laddning i städer och

Läs mer »
Projekt

Främja Framtidens Elsystem 

Främja Framtidens Elsystem är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från Framtidens Elsystem, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram.  Power Circle har tidigare drivit stödprojektet

Läs mer »