Event

Ta del av kunskap genom att delta på våra event

Välkommen till konferensen Framtidens Elsystem

Den 18 oktober arrangerar Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten den tredje upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL

Projekt

Läs om våra pågående och avslutade projekt

Multiple windmill with red sky background
Projekt

Utredning nätanslutning vindkraft

På begäran av Energimyndigheten genomfördes under januari‐mars 2012 en snabbutredning av nuläget för nätanslutning av vindkraft. Genom kontakt med ett stort antal aktörer skapades en

Läs mer »