Event

Ta del av kunskap genom att delta på våra event

Årsmöte: Elkraftringen

Den 11 maj klockan 15.30-16.30 arrangerar Power Circle det årliga årsmötet för Elkraftringen. Som partner och medlem har du rösträtt på årsmötet och kan medverka

SamspEL Arena: Framtidens elmarknad

Den 30 mars kl 13:00-15:00 är det dags för årets första SamspEL Arena. Temat denna gång är Framtidens elmarknad. Eventet är publikt och sker digitalt på Teams.

Framtidsråd: V2X

Den 15 mars är alla partners välkomna till nästa framtidsråd* om V2X. Tekniken V2G har varit mycket i ropet det senaste året och just nu skriver

Frukostseminarium om flexibilitet

Flexibilitet är en nyckel för ett planerbart elsystem, när konsumtions- och produktionsmönstren förändras och nya elintensiva industrier och verksamheter ansluts till elnätet. Trots detta finns

Projekt

Läs om våra pågående och avslutade projekt

Emobility.se wallpaper
Projekt

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har

Läs mer »
Gold Lithium symbol
Projekt

Energilager i energisystemet

Sammanfattning Energilager har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. De nyttor som energilager tillför kan delas upp dels per tidsintervall som de tillför

Läs mer »
Multiple windmill with red sky background
Projekt

Utredning nätanslutning vindkraft

På begäran av Energimyndigheten genomfördes under januari‐mars 2012 en snabbutredning av nuläget för nätanslutning av vindkraft. Genom kontakt med ett stort antal aktörer skapades en

Läs mer »