Power Circle stolt partner till eComExpo 2023

eComExpo

Den 27:e september slås portarna upp till eComExpo, Sveriges ledande mötesplats inom hållbara transporter. Här samlas branschexperter, teknikentusiaster och företag för att diskutera, nätverka och utforska framtidens mobilitetslösningar. Under mässan arrangerar vi på Power Circle två seminarier som belyser aktuella utmaningar och möjligheter inom sektorn. 

Om eComExpo 

Höstens upplaga av eComExpo fokuserar på omställningen mot en fossilfri transportsektor. Mässan utforskar alltifrån utveckling av laddinfrastruktur till banbrytande innovationer som eldrivna transportcyklar, långtradare med bränsleceller och eldrivna flygplan. Besökare ges möjlighet att möta branschledande aktörer, provköra framtidens fordon och ta del av en lång rad insiktsfulla samtal som belyser det omfattande arbete som pågår för att forma en mer hållbar framtid. Här innefattas inte bara teknologiska framsteg utan också de strategier och lösningar som krävs för att integrera nya tekniker i samhället. 

Våra seminarier  

Som aktiv partner till eComExpo arrangerar Power Circle två seminarier som fokuserar på olika aspekter av framtidens hållbara transporter. Seminarierna sammanför några av branschens ledande experter – både från näringslivet och akademin – för samtal om de tekniska och strategiska utmaningar som väntar i omställningens spår. Vår ambition är att dessa diskussioner ska ge konkreta insikter och vägledning i den snabba förändring som transportsektorn nu genomgår.  

Batteri vs Kabel – vem bär egentligen ansvaret för att laddinfrastruktur ska kunna byggas ut snabbt?
📅 27 september, 14:20 | Scen 2 

Laddinfrastrukturen expanderar snabbt över hela Sverige och utvecklingen medför stora utmaningar. Kapacitetsbrist och långa ledtider riskerar att fördröja anslutningar av laddstationer och, i förlängningen, även elektrifieringen av transportsektorn. Detta seminarium djupdyker i dessa potentiella hinder, utforskar lösningar på problemen och diskuterar ansvarsfördelning för en snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen. 

Medverkande:

  • David Mowitz, Expert inom E-mobility, Power Circle 
  • Mats Balkö, Affärsområdeschef Utveckling och hållbarhet, Varberg Energi 
  • Johan Karlsson Senior Energy Analyst, Batteryloop AB 
  • Cecilia Zetterstöm, Kund-och marknadschef, Vattenfall 
  • Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility Circle K
 

Ta höjd för elflyget!
📅 28 september, 10:15 | Scen 2

Den svenska flygbranschen har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål: Helt fossilfria inrikesflyg år 2030 och samma mål för alla flyg som lyfter från svenska flygplatser år 2045. Eldrivna flygplan, som länge setts som något närmast utopiskt, tar nu en central plats i denna omställning. Men hur långt har vi kommit i utvecklingen och vilka utmaningar och möjligheter väntar när det gäller elförsörjning och kommersialisering av elflyget? 

Medverkande:

  • John Nilsson, Ansvarig för elflyg och vätgasflyg på Swedavia 
  • Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen – Flyg 
  • Jennifer Leijon, Biträdande universitetslektor vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet
  • Katarina Wigler, Strategisk planerare, Trafikverket 
  • Isabelle Nordin, Sustainability Project Leader, SAS
 
–  Det ska bli otroligt roligt att återvända till eComExpo och ta del av allt spännande som händer inom transportsektorn just nu. Inte minst inom tung transport men också inom den snabba utvecklingen för elektrifierad sjöfart och elflyg, som nu presenteras för första gången på mässan. Jag är övertygad om att det finns många synergier och möjligheter till kunskapsutbyte mellan de olika transportslagen, särskilt när det gäller frågan om energiförsörjning. eComExpo är en perfekt arena för detta. Jag ser också fram emot att träffa och prata med flera av våra partners under mässan – säger David Mowitz, Expert E-mobility på Power Circle. 

Utöver våra bidrag erbjuder eComExpo ett brett spektrum av aktiviteter och samtal kopplade till hållbar transport. Deltagare får ta del av insikter om framtidens mobilitetsstrategier, integrationen av ny teknik i samhället och vikten av samarbete mellan beslutsfattare och näringsliv för hållbar förändring. 

Ta del av hela programmet 

Nytt från våra partners