Framtidens laddning på terminaler

12

Den 17 maj mellan kl. 9:00 och 10:30 anordnar Power Circle ett digitalt frukostseminarium. Där kommer att presenteras resultat från tre separata projekt kring laddningslösningar för kommersiella transporter. Vi kommer få lyssna till presentationer kring hur fullständig elektrifiering av en terminal kan uppnås och vilka effektbehov som uppstår. Incitament, utmaningar och möjligheter för smart laddning och flexibilitet kommer att diskuteras följt av en uppdatering kring vad som händer inom V2X. 

Under seminariets avslutande del kommer frågor och projektresultat att diskuteras av en panel bestående av representanter från fordonstillverkare, transportföretag, elnätsbolag och aggregatorer.

Titta på seminarieinspelningen här.

Läs mer om projektet >>

Nytt från våra partners