Workshops inom Sweden Flex

11

Visualisera en framtid där alla har tillgång till hållbar och trygg energi, dygnet runt och var de än befinner sig på planeten. Ett samhälle där industri, transportsektor och alla viktiga samhällsfunktioner kan växa och utvecklas hållbart utan hinder. Ett system där allt är uppkopplat, till stor del drivs av billig förnybar el, och snabbt kan ställa om till ödrift för ökad resiliens. Hur kommer vi dit? Hur kan du bidra och vad kan du lära av andra?

Idag står samhället inför en stor omställning – energin behöver bli mer hållbar och tillgänglig för alla människor i ett globalt perspektiv. Många sektorer kommer att elektrifieras och digitaliseras, och nya innovationer och möjligheter växer ständigt fram i digitaliseringens och teknikutvecklingens spår. 

Tillsammans med dig vill Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet utforska hur flexibilitet och andra tjänster kan bidra till den stora transformation som energisystemet och hela samhället står inför. Detta görs som en del i satsningen Impact Innovation där 3-5 nya strategiska innovationsplattformar för 2030-talet ska tas fram.

Välkommen att diskutera med andra aktörer inom branschen och utanför!

Anmälan till workshop i Stockholm den 16 maj >>

Anmälan till digital workshop den 23 maj >>

Läs mer om projektet >>

Nytt från våra partners