Sweden Flex – flexibilitet för ett hållbart elsystem

Flexbild-high-res

En snabb och resurseffektiv omställning av energisystemet är en viktig del i att hålla vår produktion och konsumtion inom planetens gränser. För att lyckas med det kan flexibiltet och nya tjänster i energisystemet spela en stor roll. Här hoppas Sweden Flex kunna bidra med nya förutsättningar.

Att ställa om energisystemet är centralt på flera sätt för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet tror flexibilitet och nya tjänster är avgörande delar på vägen dit. Därför arbetar vi just nu med att skapa ett nytt strategiskt innovationsprogram – Sweden Flex!

Så vad skulle ett strategiskt innovationsprogram specifikt riktat mot flexibilitet och lagring kunna ge? Genom att skapa en plattform för delad kunskap om processer, lagstiftning, forskning och innovation skapas förutsättningar för att samla de diskussioner som behöver föras inom arbetet med stora systemförändringar. Vi tror att Sweden Flex skulle vara en viktig pusselbit för att bidra till energisystemets transformationen och systemförändring, både på nationellt och internationellt, genom att:

  • Ta bort hinder för framtida lösningar. Det skulle skapa bättre förutsättningar för att implementera nya tekniker och innovationer i energisystemet.
  • Underlätta för nya affärsmodeller och marknader genom stöd till nya aktörer inom energisystemet. Många aktörer saknar förutsättningar för att söka stöd för forskning och utveckling i befintliga forskningsprogram och plattformar.
  • Ge en snabbare och mer resurseffektiv omställning. När vi utnyttjar de elnät och produktionsresurser vi redan har mer effektivt, kan vi skapa utrymme för nya anslutningar och samhällets elektrifiering.
  • Bättre samverkan mellan aktörer. Långsiktig samhällsplanering som tar vara på olika intressen är en utmaning kräver engagemang och samverkan mellan nya aktörer som inte ser sig som en del av energisystemet idag. Nya samarbeten och affärsmöjligheter kan skapas när traditionella aktörsroller ändras.

Var med och delta i utvecklingen

Din organisations engagemang behövs för att vi ska lyckas med programmets mission och vision. För att stödja ansökan och realiseringen av programmet behöver din organisation bidra med pengar eller tid, eller en kombination av dem, till programkontoret under fem års tid. Under ett digitalt möte svarar vi på frågor om vad det innebär att delta med en avsiktsförklaring eller ett stödbrev.

Läs pitchen inför ansökan >

Om Impact Innovation

Impact innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet och samlar aktörer som tillsammans ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en fortsättning på de pågående strategiska innovationsprogram som startade 2013. De förstudier som nu beviljats, varav Sweden Flex är en av, ska leda till fem nya program som kommer att starta under 2024. Initiativtagare till Impact Innovation är Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Mer om Impact Innovation >

Läs mer på projektsidan hos Sustainable Innovation >

Nytt från våra partners