Event

Ta del av kunskap genom att delta på våra event

Framtidsråd: Elnätens digitalisering

Den 5 april är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Den pågående energiomställningen – med en tilltagande elektrifiering, ökad elanvändning och nya kunder i elsystemet

Projekt

Läs om våra pågående och avslutade projekt

Emobility.se wallpaper
Projekt

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har

Läs mer »
Gold Lithium symbol
Projekt

Energilager i energisystemet

Sammanfattning Energilager har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. De nyttor som energilager tillför kan delas upp dels per tidsintervall som de tillför

Läs mer »
Multiple windmill with red sky background
Projekt

Utredning nätanslutning vindkraft

På begäran av Energimyndigheten genomfördes under januari‐mars 2012 en snabbutredning av nuläget för nätanslutning av vindkraft. Genom kontakt med ett stort antal aktörer skapades en

Läs mer »