LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv

Multiple docked electric cards

I över tjugofem år har norska elfordonsförare kört och laddat sina fordon på publika laddningsstationer runtom i landet. Detta innebär att de har en lång erfarenhet jämfört med Sverige inom ämnet. Denna erfarenhet är något som vi i Sverige kan dra nytta och lärdom av, och på så sätt undvika att hamna i svårigheter och problem vid bland annat etablering av nya publika laddstationer för laddbara fordon.  

Projektet LINUS står för Laddinfrastruktur I Norge Ur ett Sverigeperspektiv och syftar till att studera de norska elfordonsförarnas användning av den publika laddinfrastrukturen i Norge. En del i projektet är också att analysera insamlad data som loggats kring laddning i Norge för att på ett bättre sätt förstå hur den publika laddinfrastrukturen i Norge används. Projektet har som mål att kartlägga attityder, behov av laddning och beteende hos norska elfordonsförare. Det långsiktiga målet är att lära av de goda satsningar som utförts i Norge för att undvika de misstag och fällor som Norge eventuellt hamnat i.

Slutrapport för projektet finner ni här: Slutrapport – LINUS

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Nytt från våra partners