Skandinaviskt elbilssekretariat

Black electric car charging

Detta projekt har som mål att genom olika aktiviteter höja kunskapen och förståelsen för e-mobilitetet i kommuner och regioner genom konkreta och handfasta aktiviteter. Se hur vi kan hjälpa just din kommun!

Skandinaviskt Elbilssekretariat är ett treårigt projekt som sträcker sig från 2015 fram till och med 2018. Det är ett samarbete mellan Norsk Elbilsförening, Dansk Elbil Alliance och Power Circle med delfinansiering från Interreg-ÖKS.

Målet med projektet är att öka kompetensen kring e-mobilitet i ÖKS-regionen (Öresund, Kattegat, Skagerak) genom att hjälpa kommuner och regionala myndigheter med assistans och rådgivning och därigenom säkra implementering av planer, strategier och avtal om e-mobilitetslösningar i kommunerna.

Projektet har fyra fokusområden:

 • Best Practice – Genom att sprida fall av best practice från de olika länderna önskar vi att kommuner och regionala myndigheter kan ta efter de goda exemplen.
 • Rådgivning – Genom besök hos kommuner och regionala myndigheter kommer vi skapa en god kontakt och hjälpa målgruppen att skapa strategi och handlingsplan för att utveckla e-mobiliteten i respektive kommun.
 • Ramvillkor – Projektet kommer att samla information från de tre länderna för att reda ut vilka typer av förutsättningar det finns för utveckling av e-mobilitet i de olika regionerna.
 • Medborgarkontor – Varje land kommer att utveckla ett kontor dit medborgare kan vända sig för att få svar på alla sina frågor om e-mobilitet.

Projektets mål:

 • Inom projektet önskar vi komma i kontakt med 300 kommuner och regioner, varav 88 av dessa finns i Sverige.
 • Vi önskar besöka 100 av dessa kommuner och kartlägga möjligheterna för implementering av e-mobilitet.
 • 50 av dessa kommer vi hjälpa med strategier och handlingsplaner för implementering av e-mobilitet.
 • Under projektets gång kommer en stor samling av olika typer av best practice case inom olika e-mobilitetsområden i de tre länderna att skapas.
 • Projektet kommer också att ta fram en samling som beskriver alla typer av förutsättningar och hinder för utveckling av e-mobilitet i de tre länderna.

Detta kan vi hjälpa din kommun med:

 • Statistik elfordon – I vår statistikdatabas kan du på ett enkelt och överskådligt sätt se vilka elbilar och laddhybrider som finns i er region. Du ser också hur utvecklingen har sett ut de senaste åren samt att du får en trendspaning på hur utvecklingen kommer att se de ut närmaste åren.
 • Statistik laddinfrastruktur – Hur ser laddinfrastrukturen ut i er kommun? Hur många laddstationer finns det? Vilka äger dessa? Hur moderna är egentligen laddstationerna och hur ligger er region till i jämförelse med andra regioner? Alla dessa frågor får ni svar på genom denna tjänst.
 • Inspirationsföreläsning – Våra experter ger er en god inblick i elfordonens värld. Vi pratar historia, teknik, marknadsläget idag och vad vi tror om framtiden. Vi visar vilka bilar marknaden erbjuder idag och vad som är på gång.
 • Kompetensutveckling – Hur går man tillväga när man vill installera en laddstation? Vad bör man tänka på, vad kostar det och vilka fallgropar och misstag bör man undvika? Hur kan man tjäna pengar på laddstationen? Alla dessa frågor får du svar på under vår utbildning!
 • Tjänstebilsguide – Funkar det att använda elbilen på jobbet och i tjänsten? Vad kostar det, och vilka är för- och nackdelarna? Här lär vi ut hur ni kan tjäna tusenlappar på att byta ut era tjänstefordon.
 • Workshop – Här plockar vi fram er kreativa sida. Tillsammans pratar vi e-mobility och diskuterar kring hur ni på bästa sätt kan ställa om era och invånarnas transporter.
 • Best Practice – Uppfinn inte hjulet på nytt, lär av andra! Vi visar upp goda exempel på hur andra kommuner, statliga organisationer och företag har gjort för att ställa om till en mer hållbar transport.
 • Analys – Låt oss analysera er fordonsflotta och se vilka av era fordon som lämpar sig bra för att byta ut mot elbilar och laddhybrider. Tillsammans tittar vi på er potential till att ställa om till en grönare fordonstransport.
 • Kartläggning – Vi tar ett helhetsgrepp och analyserar stadens laddinfrastruktur och visar vilken potential det finns att utveckla, modernisera och bygga ut denna på bästa möjliga sätt.
 • Klimatklivet – Vi hjälper dig med tips och råd, och tillsammans skriver vi er bidragsansökan för att etablera laddstationer i er region.

Nytt från våra partners