Nationell databas – laddinfra.se

Blue Laddinfra logo

Laddinfra.se är ett nationellt nav för information om den svenska laddinfrastrukturen, tillgänglig för vem som helst som vill skapa en karttjänst, mobilapp eller liknande. Laddinfra.se är alltså inte en karta över Sveriges laddstationer, utan en möjliggörare för att andra ska kunna skapa dessa tjänster. En av de största fördelarna med Laddinfra.se är att detta möjliggör tjänster där användare kan se realtidsinformation om de laddstationer i Sverige som är uppkopplade. Det innebär att användare kan se om en laddstation är i drift eller ej, och om stationen är ledig eller upptagen. Redan idag är många laddstationer i Sverige uppkopplade, och trenden är att fler och fler stationer kopplas upp. Exempelvis är redan en stor andel av de svenska snabbladdningsstationerna uppkopplade.

Laddinfra.se bygger på beprövad teknik, och är en del av en större nordisk satsning. Databasen utvecklades ursprungligen 2010 av Norge på initiativ av och med medel från Transnova (en del av norska vägverket). I Norge används databasen under namnet Nobil.no, och ger sedan flera år tillbaka en heltäckande bild av den norska laddinfrastrukturen. I Norge används information från Nobil till ett stort antal karttjänster, mobilappar, navigatorer m.m. Även Finland använder samma databas för att lagra information om laddstationer i Finland. Laddinfra.se är en del av Nobil, som snart innehåller information om alla Nordens laddstationer.

Initiativet genomförs av Power Circle med stöd från ABB, Fortum, Garo, Jämtkraft, Falu Energi & Vatten, Chargestorm, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Vattenfall, Elforsk, Svensk Energi, Renault, Sundsvall Elnät, Volvo, Eniro, Audi och Öresundskraft.

Läs mer om hur information från Laddinfra.se kan användas för att skapa en kartjänst, och hur en laddstation kan registreras i den nationella databasen. 

Nytt från våra partners