Event

Ta del av kunskap genom att delta på våra event

Framtidsråd: Flexibilitet

Flexibilitet är en nyckel i framtidens elsystem – på det här framtidsrådet diskuterar vi en ny sammanställning av flexibilitetspotentialen hos olika resurser och aktörer i

Ett elnätsföretags digitaliseringsresa

Ett digitalt seminarium inom DigiGrid i samarbete med AddSecure. Hur långt har vi kommit i digitaliseringen av våra svenska elnät, och vilka hinder behöver undanröjas för att elnätsföretagen ska

Cybersäkerhet, datahantering och compliance

Ett seminarium inom DigiGrid i samarbete med Microsoft. Hur långt har vi kommit i digitaliseringen av våra svenska elnät, och vilka hinder behöver undanröjas för att elnätsföretagen

Välkommen till konferensen Framtidens Elsystem

Den 18 oktober arrangerar Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten den tredje upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL

Projekt

Läs om våra pågående och avslutade projekt

Blue Laddinfra logo
Projekt

Nationell databas – laddinfra.se

Laddinfra.se är ett nationellt nav för information om den svenska laddinfrastrukturen, tillgänglig för vem som helst som vill skapa en karttjänst, mobilapp eller liknande. Laddinfra.se

Läs mer »
Green EFO logo
Projekt

Elfordonsoffensiven

Power Circle har tillsammans med sina partnerföretag i flera år genomfört aktiviteter med syfte att förbättra förutsättningarna för eltrafik. Erfarenheter som nu sammanställts kan användas

Läs mer »