Välkommen till konferensen Framtidens Elsystem

Mall - Bilder till event (19)

Den fjärde upplagan av vår välbesökta heldagskonferens Framtidens Elsystem går av stapeln den 6:e februari 2024. Det fysiska eventet blev snabbt fullbokat men det gick även att delta digitalt.

Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem erbjuds en dag fylld med insiktsfulla samtal, varvat med resultat från forskningsprojekt och nätverksmöjligheter.

Årets konferens kommer bjuda på flera spännande sessioner där vi dyker djupare i utmaningarna och möjligheterna med energiomställningen med bland annat teman som hur elbilarna kan bidra till elsystemet, vilka nya flexibilitetsmöjligheter som skapas med sektorsintegration, samt hur vi skapar engagemang för omställningen och vad forskningens roll är i en allt mer polariserad mediedebatt.  

Se konferensen i efterhand i videon här nedan. Hela programmet finns att läsa här.

Om Konferens Framtidens Elsystem

Konferensen arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem, vars syfte är att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet. Framtidens Elsystem finansieras av Energimyndigheten och drivs av Power Circle, som en del av det upphandlade uppdraget Främja Framtidens Elsystem. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om FoI-projekt, nyheter och andra event relaterade till Framtidens Elsystem.

Nytt från våra partners