Välkommen till konferensen Framtidens Elsystem

Mall - Bilder till event (19)

Den 6 februari arrangerar Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten den första upplagan av insiktsfull konferens inom forsknings- och innovationsprogram Framtidens Elsystem. Konferensen består av ett heldagsprogram och hålls fysiskt i Bryggarsalen, Stockholm samt digitalt.

Konferens Framtidens Elsystem ger branschen en inblick i några av de mest nytänkande och aktuella exemplen på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet – både från programmets projekt och näringslivet. Eventet är publik och har fått ett varmt mottagande i branschen.

Dagen kommer bjuda på flera talare med bland annat Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, på scen. Hela programmet och talarlistan uppdateras löpande, mer information och länk till anmälan kommer inom kort.

Om Konferens Framtidens Elsystem

Konferensen arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem, vars syfte är att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet. Framtidens Elsystem finansieras av Energimyndigheten och drivs av Power Circle, som en del av det upphandlade uppdraget Främja Framtidens Elsystem. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om FoI-projekt, nyheter och andra event relaterade till Framtidens Elsystem.

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »