Framtidsråd: Elmarknadsdesign

Mall - Bilder till event (30)

Den 6 mars är alla partners välkomna till nästa framtidsråd med fokus på elmarknadens design och utformning. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över elmarknadens utformning. I uppdraget lyfts bland annat att utreda hur energilager och flexibilitet kan bidra till levereanssäkerhet samt att i ellagen inför tydligare definitioner av leverantör av balanstjänster, balansansvarig part och leverantör av aggregeringstjänster. På det här framtidsrådet vill vi tillsammans diskutera utvecklingen av elmarknaden ur olika perspektiv.

Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle, kontakta oss för information om partnerskap.
Arbetar du på en partnerorganisation men har inte fått anmälningslänken, se partnerinfosidan eller kontakta [email protected].

Nytt från våra partners