Acceleration av implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur

Faktablad

I detta projekt tar Power Circle tillsammans med Novoleap och Chalmers fram en ny förstudie om laddinfrastruktur för kommersiella fordon. Målet är att ta reda på vilka barriärer som finns och vilka åtgärder som behövs för att kunna implementera en laddinfrastruktur som kan delas av flera olika transportbolag, för att därmed öka nyttjandegraden och sänka kostnaderna för laddning.

Godstransporter är grundläggande för internationell handel och ekonomisk utveckling. Transportsektorn står samtidigt för nära 30% av Sveriges fossila utsläpp. Elektrifieringen av kommersiella transporter börjar ta fart. Under det gångna året fördubblades antal eldrivna lastbilar i Sverige – från ett 30-tal till drygt 70 stycken – och enligt BIL Swedens färdplan för tunga transporter kan varannan ny lastbil år 2030 vara elektrisk. I ett parallellt projekt arbetar Power Circle med att ta fram nya scenarier för utvecklingen av eldrivna lastbilar och ser att det med rätt förutsättningar kan gå ännu snabbare. När det kommer till lätta lastbilar pekar korttidsprognosen från BIL Sweden att andelen nyregistreringar på kan gå från 7,5 % år 2021 till hela 17 % 2022. En nyckel i elektrifieringen är att bygga ut laddinfrastrukturen, på rätt platser och på ett kostnadseffektivt sätt.

Om förstudien

I förstudien undersöks en lösning som möjliggör att flera transportbolag går samman och investerar i delad, semi-publik, laddinfrastruktur.

Power Circle kommer ansvara för att titta på hur förutsättningarna för en delad laddinfrastruktur ser ut i policy och regelverk. Chalmers kommer utreda aspekter som rör affärsmodeller för delade resurser, bland annat genom att titta på andra exempel inom delningsekonomin. Målsättningen med förstudien är att kartlägga barriärer som kan finnas inom både teknik, affärsmodell och regelverk, och att föreslå åtgärder.

Förstudien Acceleration av implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur finansieras av Vinnova och pågår mellan januari och augusti 2022. Den leds av Chalmers och utförs gemensamt av Chalmers, Novoleap och Power Circle.

Den aktuella förstudien är en fortsättning på förstudien Öppen plattform för delad laddinfrastruktur utförd av Novoleap och Chalmers under 2021.

Nytt från våra partners