Smarta elnät kunskapsspridning

Electric power tower

KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker

Projektet ska skapa ett forum för nätägare där information om smart grids och viktiga exempel kan lyftas fram. Projektet kommer även skapa med lättillgänglig information för allmänheten om hur elnätssystemet och smarta teknik fungerar, något som kan bidra till fler aktiva elkunder.

Arbetspaket 1

Syftet med arbetspaket 1 är att skapa ett forum för nätföretagen. Här ska allt från rent utbildning till kunskapsöverföring och erfarenhetsdelning kunna ske. Även möjligheterna till effektiv bevakning av och kunskapsspridning av internationella erfarenheter ska beaktas. Målgruppen på forumen är personer som är anställda på nätföretag och som arbetar med utvecklingsfrågor samt andra med intresse av nya frågor inom elnätsområdet.

Syftet med arbetspaket 1 är att skapa ett forum för nätföretagen. Här ska allt från rent utbildning till kunskapsöverföring och erfarenhetsdelning kunna ske. Även möjligheterna till effektiv bevakning av och kunskapsspridning av internationella erfarenheter ska beaktas. Målgruppen på forumen är personer som är anställda på nätföretag och som arbetar med utvecklingsfrågor samt andra med intresse av nya frågor inom elnätsområdet.

Arbetspaket ett syftar till att belysa följande frågeställningar för målgruppen nätföretag:

  • Vilka smarta elnätstekniker finns det idag?
    • Vilken mognadsgrad har de?
    • Hur kan de gynna ett elnätsbolag i nuläget?
  • Vem betalar och vem tar del av nyttan?
  • Hur stödjer regelverk användandet av smarta elnätstekniker?
  • Hur kan kreativa affärsmodeller för att gynna elnätägarnas användande av smarta tekniker?
  • Vad finns det för befintliga forsknings- och demonstrationsprojekt och vad kan nätföretagen lära av dem?

Arbetspaket 2

Syfte för det andra arbetspaketet är att nå en bredare målgrupp, allmänheten, för att på ett pedagogiskt sätt upplysa om balansen i våra elnät och hur användande av mer el kan bidra till effektiv energianvändning. Arbetspaket två ska även på en generell nivå reda ut begreppet smarta elnät och hur ett vanligt hushåll kan bidra till smart användande av näten. Nedan visas resultatet i form av en film.

Slutrapporten för projektet: Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker

Nytt från våra partners