FlexAbility

flexibility bildförslag 5

I projektet FlexAbility – potential, värde och målkonflikter för flexibilitetsresurser samarbetar Power Circle med Uppsala universitet och Plexigrid för att fördjupa kunskapen om olika flexibilitetsresurser inom elsystemet. Målet med projektet är att öka förståelsen för flexibilitetens värde, den ekonomiska potentialen och utmana de hinder som fortsatt kvarstår för de aktörer som vill bidra med sin flexibilitet på olika marknader. 

Enligt de flesta analyser förväntas andelen variabel förnybar energi snabbt öka både i Sverige och Europa till 2030. Detta ställer ökade krav på att hantera utmaningar som underskott och överskott i energisystemet. Behovet av frekvensreglering och andra stödtjänster förväntas också öka i framtidens elsystem. Flexibilitet kan vara en bidragande lösning för alla dessa utmaningar. Det är därför viktigt att ha kunskap om både nya möjligheter och de risker som aktivering av flexibilitet kan medföra för elsystemet. 

Under hösten 2022 genomförde Power Circle en förstudie där ett stort antal tidigare studier sammanställdes. Kartläggningen visade att flera flexibilitetsresurser historiskt har underskattats och att fokus ofta varit på teoretisk potential. Ett av målen med studien är att genomföra en djupgående analys av den tekniska, ekonomiska och sociala potentialen för flexibilitet inom olika ändamål och marknader.  

Inom projektet kommer Plexigrid att analysera olika metoder för att beräkna alternativkostnaden för att bygga ut elnätet. Projektet vill undersöka hur nätägare kan värdera flexibilitetstjänster i jämförelse med den mer traditionella nätutvecklingen. Men även vilka utmaningar som kan uppstå lokalt om stora mängder flexibilitet aktiveras mot en annan marknad.  

Uppsala universitet kommer att ansvara för att bidra med vetenskapliga artiklar och genomföra intervjustudier inom ramen för projektet. De kommer att fokusera på aktörsperspektivet och undersöka vilka drivkrafter, hinder, incitament och förutsättningar som finns för olika aktörer att bidra till ökad flexibilitet. Hur kan affärsmodeller som möjliggör för användare att delta med flexibilitet utformas på olika marknader.  

Power Circle, Uppsala universitet och Plexigrid driver detta projekt med stöd från Energimyndigheten. Projektet kommer att pågå fram till hösten 2025 och är delfinansierat av Energimyndighetens forskningsprogram Framtidens Elsystem.

Workshops

Inom ramen för projektet bjuder vi i september 2024 in till två workshops – läs mer och anmäl ditt intresse för att delta via länkarna nedan:

  • 11/9 Flexpotentialer – Här utforskar och diskuterar vi flexpotentialer med blicken mot år 2030.
  • 26/9 Villkorade avtal – Här kommer vi diskutera utvecklingen av villkorade avtal och hur de ska användas i energiomställningen

Projektmålen i korthet: 

  • Projektet ska kartlägga den ekonomiska flexibilitetspotentialen idag och till 2030 
  • Projektet ska ta fram utbudskurvor för flexibilitetsresurser för att pedagogiskt visa på vilka volymer som finns tillgängliga vid olika prisnivåer 
  • Projektet ska kartlägga hur flexibilitet kan värderas för det lokala nätbolaget 
  • Projektet ska kartlägga förutsättningar att delta med efterfrågeflexibilitet på de marknader där deltagandet idag är lågt, bland annat dagen-föremarknaden. 
  • Projektet ska öka kunskapen om affärsmässiga och organisatoriska hinder.

Nytt från våra partners