Smart laddning på Gotland

Alternativ 1

När elektrifieringen av transportsektorn tar fart riskerar elnäten att inte räcka till, men genom smartare laddning skulle många problem kunna undvikas. En ny rapport framtagen av Power Circle på uppdrag av Region Gotland och Energimyndigheten försöker reda ut vad smart laddning innebär, och konstaterar att incitamenten för smart laddning behöver utvecklas.

Bakgrund till projektet Smart laddning på Gotland

Gotland har på många sätt unika förutsättningar för energiomställning genom sin isolering från omgivande elnät. Energimyndigheten har pekat ut regionen som ett pilotområde och många aktörer har ett intresse i att bidra till öns hållbara omställning. Effektuttaget från elbilar på Gotland skulle teoretiskt kunna nå 40 MW inom tio år, vilket är betydande jämfört med dagens totala effektuttag på 125 MW. Det finns en stor potential för elbilar att bidra till målet om att öka den lokala elproduktionen på Gotland och till ett mer hållbart elsystem.

Det här handlar projektet Smart laddning på Gotland om

Rapporten går igenom förutsättningarna för smart laddning på Gotland och föreslår fyra möjliga varianter på genomförandepiloter för smart laddning:

  • Pilottariff för höglast – använder befintlig laddinfrastruktur smart och flytta laddningen med hänsyn till kapacitet i GEABs lokala elnät med hjälp av en enklare tidstariff.
  • Pilotstation med styrning – installation av ny laddinfrastruktur samt test av olika incitament till laddstationsägare, laddoperatörer och elbilsförare utifrån den aktuella situationen just nu.
  • Pilotmarknad förnybart – en marknad för peer-to-peer handel mellan vindelsproducent och laddoperatör skapas för att ta vara på den överproduktion av vindel som annars skulle spillas.
  • Pilotflexmarknad – syftar till att aggregera ihop många elfordon för att kunna buda på de befintliga testmarknaderna för flexibilitet, som kan skapa nytta åt både elnätet, vindproducenterna och elbilsförarna.

Mål med projektet Smart laddning på Gotland

Piloten ska syfta till de två högsta nivåerna av smart laddning, externa styrsignaler och optimerad styrning, för att bidra till det lokala energisystemets utveckling. Målet med pilotprojektet oavsett inriktning bör vara att utvärdera hur elbilsförare ändrar sitt laddbeteende för att elbilen ska bli en mer flexibel resurs i elsystemet.

Ladda ner och läs rapporten Smart Laddning på Gotland eller läs en kort sammanfattning av rapporten.

Nytt från våra partners