LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv

Multiple docked electric cards

I över tjugofem år har norska elfordonsförare kört och laddat sina fordon på publika laddningsstationer runtom i landet. Detta innebär att de har en lång erfarenhet jämfört med Sverige inom ämnet. Denna erfarenhet är något som vi i Sverige kan dra nytta och lärdom av, och på så sätt undvika att hamna i svårigheter och problem vid bland annat etablering av nya publika laddstationer för laddbara fordon.  

Projektet LINUS står för Laddinfrastruktur I Norge Ur ett Sverigeperspektiv och syftar till att studera de norska elfordonsförarnas användning av den publika laddinfrastrukturen i Norge. En del i projektet är också att analysera insamlad data som loggats kring laddning i Norge för att på ett bättre sätt förstå hur den publika laddinfrastrukturen i Norge används. Projektet har som mål att kartlägga attityder, behov av laddning och beteende hos norska elfordonsförare. Det långsiktiga målet är att lära av de goda satsningar som utförts i Norge för att undvika de misstag och fällor som Norge eventuellt hamnat i.

Slutrapport för projektet finner ni här: Slutrapport – LINUS

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »