Elektrifiering och laddning av tunga lastbilar

Kunskapsbild

Elektriska lastbilar är här och Sveriges åkeriföretag står inför stora utmaningar med att ställa om. Detta är en kraftsamling som både energi- och logistigbranschen måste bidra till och aktiviteter pågår i full fart från båda sidorna. Därför har Power Circle under senaste året arbetat med kunskapsinsamling, nätverkande och analyser för att bidra till kunskapsläget i omställningen genom ett nytt faktablad.

Läs faktabladet här >>

Med lastbilstillverkarnas målsättning att 50 % av försäljningen år 2030 är elektrifierad skapas nu förutsättningarna för att elektrifieringen av tunga vägtransporter ska ta fart. Idag finns det ett 30-tal elektriska lastbilar i Sverige, men prognoser pekar på att år 2030 rullar 12 500 stycken tunga elektriska lastbilar i Sverige.

Fokus är idag att elektrifiera lokala och regionala transporter, vilka även står för en majoritet av lastbilsflottan. Dessa transporter är mindre energikrävande och har ofta återkommande rutter inom ett begränsat område, till skillnad från de långväga fjärrtransporterna. Fordonstillverkare står dessutom redo att rulla ut modeller för regionala och lokala transporter och faktabladet trycker på den möjlighet det faktiskt finns att elektrifiera idag.

Det här faktabladet är det först i serien av faktablad om elektrifieringen av tunga transporter som tas fram inom projektet ScandELivery, ett Interreg-ÖKS finansierat projekt där vi får möjlighet bidra till kunskapsläget och facilitera omställningen mot elektrifierade vägtransporter, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle.

Laddinfrastruktur kommer bli avgörande och med prognoser på att 80 % av laddningen kan komma att ske i depå, lastbilens hemmaladdning, finns en stor potential i att säkerställa att åkerier och transportköpare utrustas med laddinfrastruktur. Utöver laddning i depå kommer semi-publika laddplatser att behövas tillsammans med publika längs vägnätet i takt med att fjärrtransporterna elektrifieras. Till 2030 beräknas att omkring 1000 publika och semi-publika laddpunkter kommer behövas.

Faktabladet beskriver hur det framförallt är depåladdning och semi-publik laddning som behöver byggas ut de närmsta åren, eftersom det är de lokala och regionala transporterna som elektrifieras först, säger Johanna Barr, Expert på Power Circle

I faktabladet understryks hur elektrifieringen av varu- och godstransporter öppnar upp för nya behov och roller i logistikbranschen, bland annat kommer analyser av körmönster, optimering av ruttplanering och laddstrategier att vara nödvändig för att underlätta åkeriers omställning.

Dessutom är en nyckel i omställningen att logistik-perspektivet samspelar med energi-perspektivet när det kommer till utbyggnaden av laddinfrastruktur. Här blir samverkan mellan städer och regioner, åkerier samt elnätbolag viktigt för att säkra tillgång till mark och elnätskapacitet där lastbilarna behöver laddinfrastruktur.

Läs faktabladet här >>

Nytt från våra partners