Elbilsåret 2023

Mall - Bilder till Notify (24)

Med över en halv miljon laddbara fordon på vägarna och en publik laddinfrastruktur som växt i snabb takt, har elbilsåret 2023 varit händelserikt. I sammanfattningen Elbilsåret 2023 beskriver Power Circle utvecklingen och bakomliggande orsaker samt blickar in i 2024. 

– Tidigare år har det varit en kraftig tillväxt i antalet laddbara fordon, men under 2023 observerade vi en lätt avmattning i tillväxten. Detta trots att flottan expanderade mer än året innan inom flera fordonssegment.  Den största minskningen sker hos laddhybrider och motorcyklar. Blickar vi framåt mot 2024 får vi oroväckande rapporter från branschen om att tillväxten bromsar in ytterligare, något som kan påverka möjligheten att nå vår långsiktiga prognos, säger Hampus Thuresson, statistikansvarig på Power Circle  

När året summeras ser vi att flera milstolpar passerats, bland annat har den laddbara fordonsflottan passerat en halv miljon fordon och 10 % av fordonsflottan. Totalt växte den laddbara fordonsflottan med 137 044 fordon under året och det var framför allt rena elbilar och lätta lastbilar som stod för en stark utveckling jämfört med tidigare år. Även på laddinfrastruktursidan har utvecklingen gått starkt framåt med 1 604 nya laddstationer i databasen Nobil. 

I den nypublicerade rapporten ”Elbilsåret 2023” går Power Circle igenom några av årets mest betydelsefulla händelser och presenterar statistik från vår tjänst ELIS, som sätter siffror på utvecklingen av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige.  

Årsrapporten Elbilsåret 2023 är tillgänglig här >>

Nytt från våra partners