Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter

MicrosoftTeams-image (1)

I en ny rapport om efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter konstateras att smart laddning redan idag är en förutsättning för att kommersiella transporter ska kunna elektrifieras. Modelleringar visar även att laddeffekten kan reduceras kraftigt, och hela 68 procent i det studerade fallet med tolv fordon på en terminal. Dessutom finns ytterligare potential att sälja flexibilitetstjänster från fordonen.

Läs rapporten här >>

Rapporten, som kombinerar både modellering av lastbilars laddning vid en terminal med intervjuer av nyckelaktörer inom sektorn, ger en inblick i den snabba utvecklingen av elektrifierade transporter som nu sker. Modellering visar hur smart laddning, genom relativt enkel styrning, kan erbjuda kraftigt reducerade effektbehov och ekonomisk besparing för transportbolaget för såväl elhandel som elnätsabonnemang samtidigt som insikter från branschen visar att för att realisera potentialen krävs samarbete mellan flera aktörer i värdekedjan, och att deras roller och relationer kommer att bli allt viktigare i takt med att aktörerna bättre förstår och specialiserar sig inom sina respektive roller i värdekedjan för smart laddning och flexibilitet.

Studien visar också att det krävs en beteendeförändring och acceptans inom hela logistikkedjan för att maximera dessa fördelar. Incitamenten för att flytta elförbrukning i tid hos transportaktörer bedöms i nuläget som relativt små. Dessutom upplevs incitamenten för att arbeta med flexibilitet hos nätbolagen som begränsade. Trots dessa utmaningar har det framkommit några framstående exempel på aktörer som arbetar med villkorade avtal och mot flexibilitetsmarknader. Aggregatorer, som tillhandahåller programvara och tjänster för smart laddning och lastbalansering spelar också en viktig roll i detta arbete och de ser en växande marknad för sina tjänster, även om det finns utmaningar att övervinna, inklusive behovet av förbättrade prognoser, ökad förutsägbarhet och tillgång till data.

Rapporten beskriver också hur batterilager kan spela en viktig roll eftersom det ökar möjligheterna till styrning och redan idag har en stor affärspotential kopplat till stödtjänster. Dessutom kan batterier bidra till att minska effektuttaget – ett högt effektuttag kan dels vara en stor kostnad men också något som bromsar en elektrifiering om det innebär att elnätsbolaget inte kan erbjuda en anslutning eller utökat effektabonnemang utan åtgärder i elnätet, något som kan vara väldigt tidskrävande.

Vi hoppas med denna rapport kunna bidra till en förståelse för potentialen och utmaningarna med smart laddning av kommersiella elfordon. Vi hoppas att våra insikter kommer att hjälpa aktörerna i värdekedjan att bättre förstå och anpassa sina roller inom smart laddning och flexibilitet.

Rapporten understryker slutligen att smart laddning för såväl lätta som tunga lastbilar inte bara är en teknisk möjlighet, utan också en ekonomisk möjlighet. Med rätt förutsättningar och en ökad acceptans för flexibilitet i hela logistikkedjan, kan smart laddning bidra till att optimera energianvändningen och minimera kostnaderna för transportbolagen och samtidigt bidra till bättre utnyttjande av elsystemet.

Läs rapporten här >>

Nytt från våra partners