Vehicle to Everything

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning kopplad till…

Fortsätt läsaVehicle to Everything