Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter

I en ny rapport om efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter konstateras att smart laddning redan idag är en förutsättning för att kommersiella transporter ska kunna elektrifieras. Modelleringar visar även att laddeffekten…

Fortsätt läsaEfterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter

Vehicle to Everything

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning kopplad till…

Fortsätt läsaVehicle to Everything