Vad är smart laddning?

Det är lätt att prata om varandra när begreppet smart laddning används. Samtidigt pekas smart laddning i studie efter studie ut som nödvändigt för en lyckad elektrifiering. Därför har Power…

Fortsätt läsa Vad är smart laddning?

Framtidsråd: Kapacitetsutmaningen i elnätet

Den 23 februari är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Frågan om hur ska vi lösa kapacitetsutmaningen i elnäten är högaktuell idag. På detta framtidsråd kommer vi diskutera olika perspektiv på…

Fortsätt läsa Framtidsråd: Kapacitetsutmaningen i elnätet