Slutseminarium UppFlex

Mall - Bilder till event (32)

Den ökande elektrifieringen, med både ökad elanvändning, fler flexibla kunder och nya kunder med mycket stort effektbehov i elsystemet, ställer allt högre krav på elnäten och på resurseffektivitet i energisystemet. Flexibilitet är en nyckel för att alla resurser ska användas mer effektivt i energisystemet. Nya prissignaler genom lokala flexibilitetsmarknader och nya affärsmodeller kan bli möjliggörare för att förverkliga de stora teoretiska flexibilitetspotentialer som finns. På det här seminariet delar vi med oss om lärdommar och erfarenheter från arbetet med en lokal flexibilitetsmarknad i Uppsala. Seminariet är ett slutseminarium för projektet UppFlex.

Läs mer och anmäl dig till eventet här >>

Nytt från våra partners