Frukostseminarium om framtidens partnerskap

5

Power Circle bjuder, i samarbete med vår partner Cirio, in till ett inspirerande frukostseminarium där vi tillsammans ska utforska hur vi kan skapa bättre förutsättningar för innovation och ökad hållbarhet genom goda partnerskap.

Hur kan nya spelregler och affärsmodeller förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna för de projekt som planeras, samtidigt som hållbarhet och innovation främjas? Under seminariet kommer vi att diskutera möjligheten och potentialen i att implementera relationsbaserade kontrakt mellan de aktörer som ska genomföra elektrifieringen i samhället.

Syftet är att samla företrädare från både privat och offentlig sektor, samt beställare, entreprenörer och andra intressenter kopplade till den utbyggnad av svensk infrastruktur som kommer krävas för att lyckas med den stora elektrifiering som nu pågår. Kom och diskuterar hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid genom innovativa partnerskap.


Teman för seminariet:

  • om brister i traditionella affärsmodeller, ramverk och avtal.
  • om fördelarna med relationsbaserade kontrakt (t.ex. IPD, Alliance Contracting och Vested) och alternativa affärsmodeller och partnerskap.
  • om strategier för att öka innovation och hållbarhet genom samarbete.
  • om hur relationsbaserade kontrakt kan implementeras i framtiden.

Mer information om program och deltagare kommer.

Anmälan hittar du här!

Nytt från våra partners