Utredning nätanslutning vindkraft
Multiple windmill with red sky background

Utredning nätanslutning vindkraft

På begäran av Energimyndigheten genomfördes under januari‐mars 2012 en snabbutredning av nuläget för nätanslutning av vindkraft. Genom kontakt med ett stort antal aktörer skapades en bild av dagens situation. Det…

Fortsätt läsa Utredning nätanslutning vindkraft