Förstudie vindtestcenter i Sverige
Several windmill in a snowy terrain

Förstudie vindtestcenter i Sverige

Tillsammans med Vindforsk och Svenskt VindkraftTekniskt Centrum (SWTPC) har vi genomfört en förstudie på förutsättningarna för att i Sverige etablera ett vindtestcenter för vindkraft i kallt klimat. Förstudien färdigställdes innan…

Fortsätt läsa Förstudie vindtestcenter i Sverige