Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker
Electric power tower with pink blue sky in the background

Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker

Projektet ska skapa ett forum för nätägare där information om smart grids och viktiga exempel kan lyftas fram. Projektet kommer även skapa med lättillgänglig information för allmänheten om hur elnätssystemet och…

Fortsätt läsa Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker
Smarta elnät kunskapsspridning
Electric power tower with pink blue sky in the background

Smarta elnät kunskapsspridning

KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker Projektet ska skapa ett forum för nätägare där information om smart grids och viktiga exempel kan lyftas fram. Projektet kommer även skapa med lättillgänglig…

Fortsätt läsa Smarta elnät kunskapsspridning
Laddat för kunskap
Green Emobility.se background wallpaper

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider…

Fortsätt läsa Laddat för kunskap
Laddat för kunskap
Green Emobility.se background wallpaper

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider…

Fortsätt läsa Laddat för kunskap