FlexAbility

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

I projektet FlexAbility – potential, värde och målkonflikter för flexibilitetsresurser samarbetar Power Circle med Uppsala universitet och Plexigrid för att fördjupa kunskapen om olika flexibilitetsresurser inom elsystemet. Målet med projektet är…

Fortsätt läsaFlexAbility

ACUTE – Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Power Circle deltar i kunskapshubben ACUTE, som är ett stödprojekt till forskningsprogrammet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC). Målet med kunskapshubben är att adressera utmaningar kopplat till hållbara transporter,…

Fortsätt läsaACUTE – Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe

UppFlex – ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen  

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Den ökande elektrifieringen, med både ökad elanvändning, fler flexibla kunder och nya kunder med mycket stort effektbehov i elsystemet, ställer allt högre krav på elnäten och på resurseffektivitet i energisystemet.…

Fortsätt läsaUppFlex – ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen  
Läs mer om artikeln Sprida SamspEL
Birds resting on electrical cable with pink sky background

Sprida SamspEL

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Sprida SamspEL är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram. Energimyndigheten har genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att…

Fortsätt läsaSprida SamspEL