ScandELivery

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

I detta projekt sätter Power Circle tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd, fokus på elektrifieringen av varu och godstransporter. Projektets mål är att öka elektrifieringen av dessa transporter…

Fortsätt läsa ScandELivery
Uppdrag SamspEL
Birds resting on electrical cable with pink sky background

Uppdrag SamspEL

Uppdrag SamspEL är ett namnet för stödprojektet för spridning och nyttiggörande av forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som Energimyndigheten gett i uppdrag till Power Circle. Energimyndigheten har genom ett nytt upphandlat…

Fortsätt läsa Uppdrag SamspEL
ELIS – elbilsstatistik
Car key in a keychain on top of a paper with graph

ELIS – elbilsstatistik

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbilsbeståndet i Sverige idag och för framtiden. Använd ELIS som ett kraftfullt och lättöverskådligt verktyg för…

Fortsätt läsa ELIS – elbilsstatistik
Nationell databas – laddinfra.se
Blue Laddinfra logo with white background

Nationell databas – laddinfra.se

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

Laddinfra.se är ett nationellt nav för information om den svenska laddinfrastrukturen, tillgänglig för vem som helst som vill skapa en karttjänst, mobilapp eller liknande. Laddinfra.se är alltså inte en karta…

Fortsätt läsa Nationell databas – laddinfra.se
Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?
Electricity grid along grassy plains with blue sky background

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

Med fokus på batterilager i elnätet ska Power Circle, tillsammans med RISE, forskare från Uppsala Universitet samt flera företag undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till…

Fortsätt läsa Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?
Skandinaviskt elbilssekretariat
Parked black electric car charging in a charging dock

Skandinaviskt elbilssekretariat

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

Detta projekt har som mål att genom olika aktiviteter höja kunskapen och förståelsen för e-mobilitetet i kommuner och regioner genom konkreta och handfasta aktiviteter. Se hur vi kan hjälpa just…

Fortsätt läsa Skandinaviskt elbilssekretariat
Smart Grid Innovation Platform Sweden
Gray image of spider web lines

Smart Grid Innovation Platform Sweden

Power Circle har genomfört en förstudie som syftat till att skapa underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Forum för Smarta Elnät, Teknikföretagen, Innoenergy och Net Port…

Fortsätt läsa Smart Grid Innovation Platform Sweden
Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning
Power grid in front of a sunset and blue sky

Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

Syfte Projektet är en direkt fortsättning på vårt tidigare projekt KAN. Målet är att öka kunskapen hos nätägare och vindkraftsbransch om smart nätteknik och ökad systemintegration till fördel för en fortsatt satsning på…

Fortsätt läsa Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning
Lokala energilager i distributionsnäten
Multiple transmission tower with orange sky background

Lokala energilager i distributionsnäten

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Projekt

Energilagring med batterier är det nya svarta – inte minst -sedan Elon Musk och Tesla gav sig in i leken. Men hur kommer lokal energilagring med batterier egentligen att påverka…

Fortsätt läsa Lokala energilager i distributionsnäten