LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv
Multiple docked gray electric cards charging

LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv

I över tjugofem år har norska elfordonsförare kört och laddat sina fordon på publika laddningsstationer runtom i landet. Detta innebär att de har en lång erfarenhet jämfört med Sverige inom…

Fortsätt läsa LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv
Elfordonsoffensiven
Green EFO logo with white background

Elfordonsoffensiven

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Power Circle har tillsammans med sina partnerföretag i flera år genomfört aktiviteter med syfte att förbättra förutsättningarna för eltrafik. Erfarenheter som nu sammanställts kan användas för att på bästa sätt…

Fortsätt läsa Elfordonsoffensiven
Smarta elnät kunskapsspridning
Electric power tower with pink blue sky in the background

Smarta elnät kunskapsspridning

KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker Projektet ska skapa ett forum för nätägare där information om smart grids och viktiga exempel kan lyftas fram. Projektet kommer även skapa med lättillgänglig…

Fortsätt läsa Smarta elnät kunskapsspridning
Laddat för kunskap
Green Emobility.se background wallpaper

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider…

Fortsätt läsa Laddat för kunskap
Energilager i energisystemet
Gold Lithium symbol image

Energilager i energisystemet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Sammanfattning Energilager har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. De nyttor som energilager tillför kan delas upp dels per tidsintervall som de tillför nytta och dels per ägare…

Fortsätt läsa Energilager i energisystemet
Förnybar elproduktion i lokalnäten
Bottom view of a windmill along the wheat field

Förnybar elproduktion i lokalnäten

Det sker en stor utbyggnad av förnybar energi i hela världen just nu. Utvecklingen i Europa drivs främst av EU:s mål inom förnybar energi och klimat och Tyskland har tagit…

Fortsätt läsa Förnybar elproduktion i lokalnäten
Utredning nätanslutning vindkraft
Multiple windmill with red sky background

Utredning nätanslutning vindkraft

På begäran av Energimyndigheten genomfördes under januari‐mars 2012 en snabbutredning av nuläget för nätanslutning av vindkraft. Genom kontakt med ett stort antal aktörer skapades en bild av dagens situation. Det…

Fortsätt läsa Utredning nätanslutning vindkraft
ENARD – Electric Network Analysis,	 Research	and Development
Power grid along fields filled with yellow flowers with blue sky background

ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

ENARD-projektets huvudsyfte var att fånga in andra länders erfarenheter inom smarta elnät och att genom ökat utbyte med andra länder utveckla svenska insatser på området. ENARD utvecklades till en allsidig…

Fortsätt läsa ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development
Förstudie vindtestcenter i Sverige
Several windmill in a snowy terrain

Förstudie vindtestcenter i Sverige

Tillsammans med Vindforsk och Svenskt VindkraftTekniskt Centrum (SWTPC) har vi genomfört en förstudie på förutsättningarna för att i Sverige etablera ett vindtestcenter för vindkraft i kallt klimat. Förstudien färdigställdes innan…

Fortsätt läsa Förstudie vindtestcenter i Sverige