Läs mer om artikeln Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning
Power grid in front of a sunset and blue sky

Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Syfte Projektet är en direkt fortsättning på vårt tidigare projekt KAN. Målet är att öka kunskapen hos nätägare och vindkraftsbransch om smart nätteknik och ökad systemintegration till fördel för en fortsatt satsning på…

Fortsätt läsaKunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning
Läs mer om artikeln Elfordonsoffensiven
Green EFO logo with white background

Elfordonsoffensiven

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Power Circle har tillsammans med sina partnerföretag i flera år genomfört aktiviteter med syfte att förbättra förutsättningarna för eltrafik. Erfarenheter som nu sammanställts kan användas för att på bästa sätt…

Fortsätt läsaElfordonsoffensiven
Läs mer om artikeln Laddat för kunskap
Green Emobility.se background wallpaper

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider…

Fortsätt läsaLaddat för kunskap
Läs mer om artikeln ENARD – Electric Network Analysis,	 Research	and Development
Power grid along fields filled with yellow flowers with blue sky background

ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

ENARD-projektets huvudsyfte var att fånga in andra länders erfarenheter inom smarta elnät och att genom ökat utbyte med andra länder utveckla svenska insatser på området. ENARD utvecklades till en allsidig…

Fortsätt läsaENARD – Electric Network Analysis, Research and Development